Badeflag til badegæsterne om de aktuelle badeforhold:


Det fælles australske, newzealandske og britiske Patrol Flag er blevet en "mærkevare". Patrol Flag indgår i kystlivredderes logo verden over:
KONTAKT os!
Se det internationale kystlivredder-flag anvendt ved Rødhus strand (år 2001) - nord for og syd for det rød/gule livreddertårn.
"Between the Flags!" / "Mellem Flagene!"
Indledningsvis vil vi gerne præsentere "Patrol Flag". Dette flag, der er rødt og gult og stammer fra Australsk kystlivredning.

Flaget (Patrol Flag) viser intet om badeforholdene. Det rød/gule Patrol Flag sidder fast på en 2 meter høj stang, der stikkes i sandet på hver side af en kystlivredningspost. På denne måde markerer flaget, hvor den intensive livredder-overvågning af badegæster finder sted.

Flaget (Patrol Flag) anvendes af kystlivreddere i Danmark og i store dele af verden.

Mobilt kystlivreddertårn
Flagene garanterer ikke, at de badende kan bade sikkert. Kun, at postens kystlivreddere koncenterer sig mest om det mellemliggende område Fra barnsben lærer man i Australien altid at svømme imellem de to flag. "Always swim between the flags", som de selv siger. Ikke sært, at journalister i Australien, der bringer reportage fra en livredderpost, tit bruger overskriften "BETWEEN THE FLAGS".

(I den indbyrdes kommunikation på stranden anvender kystlivredderne særlige signaler med [Håndflag])

Nedenfor vises strandens flag, der fortæller noget om de egentlige badeforhold:

Se kystlivreddertårn med grønt flag
 
  Gult flag betyder:
 • Udvis særlig forsigtighed under badning
 • Hejses af kystlivreddere under lumske forhold med roligt vand og fralandsvind. Hejses også, når Vesterhavets bølger og strøm skønnes at blive faretruende for badegæsterne. Særlig stor forekomst af brandmænd kan også resultere i gult flag.
  Rødt flag betyder:
 • Livsfare!
I god overensstemmelse med international standard vajer et af de tre ovennævnte flag i toppen af livreddertårnet og ses viden om
 • Det Blå Flag:

 • Blå Flag betyder rent badevand  
  I Danmark kan vi ikke love, at vandet er varmt, men vi kan garantere, at det er rent. Blå Flag på stranden er den internationale garanti for, at vandet er rent. I 1999 havde Danmark 176 strande og 79 havne med Blå Flag. Det betyder, at de pågældende strande og havne lever op til en række skrappe krav vedrørende faciliteter, vandkvalitet, miljøundervisning, og -information, samt sikkerhed og service. Hvert år tager myndighederne mere end 15.000 prøver på 1.300 målestationer. Miljøstyrelsen udgiver hvert år et badevandskort, der viser strækninger med godt badevand, tvivlsomt badevand og strækninger med badeforbud. I 1999 fik kun 8,5 km af kysten badeforbud. Detaljerede badekort for hver egn fås på turistbureauerne. Det Blå Flag vajer ikke i livreddertårnet, men ses ofte i en flagstang ved nedkørslen til badestranden. Om Blå Flag, se også vor Folketingsomdelte kronik "Døden i Vandet".

NYHEDSMEDIE FOR KYSTLIVREDNING

INDEX / Site map
INDEX / Site map
INDEX / Site map
INDEX / Site map
INDEX / Site map
INDEX / Site mapCopyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK

BOOKMARK THIS!
Op igen