Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion

Institutioner og livredning

- Det står skrælt til med badesikkerheden, når institutionerne tager børn med til stranden, vil nogen nok mene - Nyhedsmedie for Kystlivredning

Ifølge Nordjyske Stiftstidende overlader nordjyske kommuner sikkerheden til den enkelte institution.

Men hvad sker der, når skæbnen pludselig uventet knipser med fingrene?

En debat om institutioner og livredning er højaktuel oven på drukneulykken i Hornbæk, der tirsdag den 16. juli kostede et 8-årigt institutionsbarn livet.

LIVREDNING.DK giver nedenfor et REFERAT af journalist Karin Pedersen´s artikel "Ingen regler for badeture med børn" (Nordjyske Stiftstidende 19. juli 2002).

SIKKERHED EN FÆLLES OPGAVE
Nedenfor citeres Nordjyske Stiftstidendes leder af 19. juli 2002. Som det fremgår af lederen "Sikkerhed en fælles opgave" er institutionernes badesikkerhed en opgave, som bør tages alvorligt

" SIKKERHED EN FÆLLES OPGAVE

ANSVAR. At en enkelt pædagog tager på udflugt til en overfyldt strand med 12 børn er naturligvis helt uansvarligt, og uden at forklejne private institutioner som den der er tale om i forbindelse med drukneulykken i Hornbæk forleden, ville noget tilsvarende forhåbentlig aldrig forekomme i en offentlig institution.

Alligevel er der grund til at tage sagen op rundt om i kommunerne, hvor de fleste overlader det til den enkelte institution at lave regler for normeringen på udflugter og for, hvordan man som ansvarlig pædagog holder opsyn med børnene f.eks. under badning.

Naturligvis er der forskel på, om man skal afsted med småbørn fra en børnehave eller med større børn fra en fritidsklub. Men fælles faste minimumsregler må det være muligt at nå frem til.

Bl.a. Aalborg og Frederikshavn Kommuner har sådanne fælles regler, og det har man i øvrigt også i København, hvor den pågældende institution har hjemme.
Men da den er privat, er den ikke underlagt de kommunale regler - heller ikke selv om den får kommunalt tilskud. Og selvfølgelig bør kommunerne for at give tilskud kræve, at alle regler følges.

Det handler om tryghed for børn, forældre og pædagoger. Det kan være svært for en behjertet pædagog at sige nej til strandturen på en hed sommerdag. Naturligvis har pædagogen ret til at sige fra, hvis han eller hun ikke føler sig tryg, men det er lettere at stå fast, hvis man har faste regler at læne sig op ad.

Forældrene skal ligeledes have ret til at sige fra, og mange steder har man da også en fast praksis med, at der skal indhentes tilladelse fra forældrene, før børnene tages med på badetur. Så har de også mulighed for at tage stilling til, om de føler sig trygge ved de regler, der er udstukket for badeturene.

Ligeledes bør det være et krav, at pædagogerne kan grundlæggende livredning og det ville være et stort plus, hvis alle kommunerne tilbød pædagoger et livredningskursus, så institutionerne altid kunne sende en pædagog med livredderprøven med på badeture.

At man kun sopper i strandkanten med de små børn er ingen garanti for, at der ikke kan ske ulykker.
"
Ovenfor citeres Nordjyske Stiftstidendes leder af 19. juli 2002. Som det fremgår af lederen "Sikkerhed en fælles opgave" er institutionernes badesikkerhed en opgave, som bør tages alvorligt.

En rundspørge - foretaget af Nordjyske Stiftstidende - til nordjyske kommuner viser, at kun 2 ud af 13 institutioner har "fælles regler på området".
Det nordjyske folketingsmedlem Inge-Lene Ebdrup siger om sagen til Nordjyske Stiftstidende: "Set i lyset af ulykken forleden synes jeg det er helt relevant, at kommunerne prøver at lave en normeringsnøgle for ture ud af huset. Man har jo regler for normeringen i huset og det skal der selvfølgelig også være, når man skal ud af huset". Folketingsmedlem Inge-Lene Ebdrup er p.t. (utimo juli 2002) stedfortræder i folketingets socialudvalg.
Hun mener, at kommunerne bør lave en normeringsnøgle, der skal godkendes alt efter hvilken aktivitet, der er tale om.
Ulykken på Hornbæk badestrand i Nordsjælland i tirsdags (16.07.02), kostede en otte-årig dreng fra København livet, da en pædagog fra en privat institution i København tog til stranden i Hornbæk med 12 børn, der fik lov at bade også efter at kystlivredderne ikke længere var på vagt.

Kommunerne overlader ansvaret til pædagogerne
I de nordjyske kommuner er det ofte op til den enkelte institution at fastlægge sikkerhedsreglerne, når børnene skal på badeudflugt til stranden og der findes ingen klare regler herom, oplyser Nordjyske Stiftstidende den 19. juli 2002.

Aalborg
Aalborg kommune er en af få kommuner i Nordjylland med klare fælles regler for både børnehaver, skoler og fritidsordninger.
Her skal der altid to voksne med børnene på badetur; een i vandet og een på stranden. Kommunens regler, der er fra november 1999 er udførlige og kræver skriftlig tilladelse fra forældre og en ok sundhedstilstandsattest.
Gælder det badning i svømmehaller uden for offentlig åbningstid kræves, at een af de voksne har livredderprøve, hvilket også gælder ved strand og sø. Inden for offentlig åbningstid og i Aalborg Friluftsbad har pædagogerne også hovedansvaret for børnene uanset, at der her er overvågning fra stedets livreddere. Aalborg kommunes hovedregler kræver "et rimeligt antal voksne i forhold til de deltagende børn". Ifølge aalborg kommunes regler skal børnene også opfordres til at holde øje med hinanden parvis og lære ikke at råbe om hjælp i kådhed.

Skørping
Som følge af drukneulykken på Hornbæk badestrand i Nordsjælland i tirsdags (16.07.02) - hvor en otte-arig dreng druknede mens to blev genoplivet - har pædagogisk konsulent Gunnar Surland i Skørping kommune taget et tjek rundt om i Skørping kommunes daginstitutioner.
Til Nordjyske Stiftstidende (19.07.02) udtaler Gunnar Surland: "Selvfølgelig har jeg ringet rundt, når der sker sådan noget. Efter at det tidligere daginstitutionscirkulære er ophævet, har vi ikke fået lavet et egentligt regelsæt selv, men det er mit klare indtryk, at vi har et uanmindeligt ansvarligt personale," siger Gunnar Surland.
Udgangspunktet for børnehaverne er generelt, at "VI TAGER UD OG SOPPER". Dette sker højest to gange pr. år og i sommerferietiden, hvor der er få børn i institutionerne.
I Skørping kommune sørger man for, at der er fire til seks voksne pr. 20 børn. Tillige fordeler pædagogerne børnene imellem sig, så én pædagog holder øje med bestemt udvalgte børn. Det er ikke brugt, at alle går i vandet på een gang, når man er afsted.
Skolefritidsordningerne i Skørping kommune følger stort set de samme regler og har som en ekstra sikkerhed bestemt, at der i enhver institurion til enhver tid er en pædagog med gyldig livredderprøve.

Hirtshals
Ifølge Nordjyske Stiftstidende (19.07.02) må dagplejemødre i Hirtshals kommune ikke medbringe børn ved stranden, endsige opstille legebadekar i haven. I Hirtshals kommune har institutioner og fritidsordninger ikke faste regler for sikkerheden, oplyser Nordjyske Stiftstidende. Men ofte er der tre ansatte med på strandturene ved havet: En på land; en i strandkanten og den tredje yderst i havet, hvor ingen børn må komme forbi.

Skagen
Skoleinspektør Carsten Hansen, Ankermedets Skole, oplyste til Nordjyske Stiftstidende, at skolen har klare regler for en badeturs forløb og for, hvad eleverne må og ikke må. "Vi har altid to voksne i vandet, når der bades, og ingen af eleverne må gå længere ud, end dertil hvor de voksne er. Desuden er der forbud mod, at eleverne svømmer frit, ligesom der skal være indhentet tilladelse fra forældrene. Jeg tror, at vores forholdsregler er så stramme, at nogle af eleverne nok synes det er lidt kedeligt at være med skolen på stranden. Men reglerne er nødvendige," siger skoleinspektør Carsten Hansen"

Hobro
I Hobro følger folkeskolerne de regler, der er fastsat i bekendtgørelse og vejledning, oplyser Hobros skoledirektør Jens Nielsen. "Reglerne er detaljerede og skrappe, hvilket medfører, at stort set ingen skoler bader fra åben strand. Der er det for svært at overholde reglerne, siger skoledirektør Jens Nielsen til Nordjyllands Stiftstidende. Han siger, at når det gælder børnehaver, findes der ingen centrale baderegler. Den enkelte institution må selv lave reglerne. "Men de tre-fem-årige bader jo ikke på samme måde og på dybt vand, som elever i folkeskolen gør det," siger skoledirektør i Hobro Jens Nielsen til Nordjyske Stiftstidende.

Frederikshavn
Frederikshavn kommune har en 6-punkters badevejledning, der ifølge kommunens skolechef Ruth Andersen kan tilpasses den enkelte institution. Det er jo ikke ligegyldigt, om det er tre-årige eller 16-årige, man har med på stranden, fortæller skolechef Ruth Andersen til Nordjyske Stiftstidende. Ruth Andersen fortæller, at der altid skal være mindst een med, som har en bestået livredderprøvn. Mindst een skal stå på stranden og mindst een skal stå i vandet under børnenes badning.

Pandrup
Leder af Blokhusvejens Børnehave oplyser i artiklen fra Nordjyske Stiftstidende, at Pandrup kommune ikke udstikker overordnede retningslinier til institutionerne. Børnehaven har sin egen bestemmelse om, at personalet ikke tager børnene med i vandet overhovedet ved strandbesøg. Børnene kommer kun med i vandet i svømmehaller, hvor der er livredder.

Hjørring
I Hjørring kommune har institutionerne heller ikke fælles regler for badeture. Konsulent i Hjørring kommunes børne- og kulturforvaltning, Elisabets Lindstrøm, siger i artiklen i Nordjyske Stiftstidende: "Der er nogle gamle anbefalinger til institutionerne. Men vi har vedtaget, at der skal laveas retningslinier lokalt på den enkelte institution, der selv skal finde ud af, hvad der er det mest hensigtsmæssige." I forbindelse med den tragiske drukneulykken på Hornbæk badestrand i Nordsjælland i tirsdags (16.07.02) - hvor en otte-arig dreng druknede mens to blev genoplivet - har hun den 18. juli skrevet ud til samtlige børneinstituioner i Hjørring kommune for at få en debat om sikkerheden under institutioners strandture.

Dronninglund
Ifølge Ole Mortensen, der er souchef i børne- og kulturforvaltningen i Dronninglund kommune, er det helt og aldeles op til den enkelte institution at oplyse medarbejderne om sikkerheden ved badeture ved havet.

Aabybro
i Aabybro kommune var der i to daginstitutioner pædagoger til stede, som ikke kendte reglerne, oplyses det i artiklen i Nordjyske Stiftstidende. Artiklen røber dog ikke om der er fælles regler for institutionernes badeture i Aabybro kommune.

Fjerritslev
Til Nordjyske Stiftstidende oplyste lederen af dagplejen i Fjerritslev kommune, Ellen Matthaï, at der for udflugter generelt ikke er skrevne regler. Børnehaverne træffer selv sikkerhedsforanstaltningerne. Men altid er der ekstra personale med til stranden. For dagplejen er der regler om, at voksne aldrig må tage alene til stranden med børn.

Brovst

NYT Sikkerheden ved institutioners strandture i fokus
Tragisk drukneulykke i Hornbæk

TRAGISK DRUKNEULYKKE I HORNBÆK. En tragisk drukneulykke i Hornbæk, hvor en otteårig dreng druknede og hvor to andre børn var tæt på at miste livet, sætter sikkerheden ved institutioners strandture i fokus, meddeler TV2 Nyhederne d. 17. juli 2002.

Brovst kommune har ikke fælles regler for institutioners badning ved havet. Socialchef Christian Degn sagde i artiklen fra Nordjyske Stiftstidende, at hvis en institution har havldelen af børnene med på badeturen ved havet, så er også halvdelen af pæadgogerne med.

Hadsund
I Hadsund kommune er der ikke "specifikke fælles baderegler for institutionerne". Afdelingsleder i kultur- og familieafdelingen, Jens Peter Gam, oplyser dog i artiklen i Nordjyske Stiftstidende, at de almindelige regler også dækker ved badeture ved havet. "Men under badning skal der naturligvis være skærpet opsyn med børnene. Man skal være meget, meget påpasselig," siger afdelingslederen i fuld tillid til, at institutionerne selv kan bedømme, om der skal ekstra personale med. "Der ville i hvert fald aldrig være én voksen alene med 12 børn," siger Jens Peter Gam i artiklen. Som følge af drukneulykken på Hornbæk badestrand i Nordsjælland i tirsdags (16.07.02) - hvor en otte-arig dreng druknede mens to blev genoplivet - vil Hadsund kommune på det næste institurionsledermøde have badesikkerhed på dagsordenen. "Vi vil bare sikre os, at vi har styr på det, og diskutere, om vi skal stramme op på noget," siger Jens Peter Gam i artiklen "Ingen regler for badeture med børn" i Nordjyske Stiftstidende den 19. juli 2002.

LIVREDNING.DK giver ovenfor et REFERAT af journalist Karin Pedersen´s artikel "Ingen regler for badeture med børn" (Nordjyske Stiftstidende 19. juli 2002).
**

[ Send denne side til en ven ] [HVEM ER VI?] [BOOKMARK]RELATEREDE EMNER:

Kend kystlivredderens FLAG
KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
Foto: Livredning.DK
60 folkeskoleelever på strandtur
Diverse fotos af ny AED defibrillator
DELTAG I ON-LINE DEBATFORUM OM INSTITUTIONER & LIVREDNING
Socialminister Henriette Kjær om baderegler for institutioner (DEBATINDLÆG)
TV2 Nyhederne skrev om drukneulykken ved Hornbæk strand (pop-up window)
Hornbæk: 1 druknede & 2 blev reddet (DEBATINDLÆG)
AED i virksomheder
LIVREDNING.DK´s OPGAVER PÅ STRANDEN
DRUKNING & REDNING
RID-faktoren

landinspektør-bygningsafsætning-landmåler-byggeri-opdeling-ejerlejligheder-landmålingLivredning.DK

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion