STRØM
VEJRET
Gæsteskriver på denne side: Lektor H. C. Arnth Nielsen
Livredning.DK
 
Strømmens påvirkning af fremspringende punkter 

Nedenstående artikel, "Strøm", er tilgået redaktionen
fra gæsteskriver lektor H. C. Arnth Nielsen

Det er konstateret såvel ved forsøg som iagttagelse i naturen, at strømmen har en meget karakteristisk påvirkning af fremspringende punkter. Ikke alene forsøger strømmen at udjævne fremspringende punkter, men har også en meget konstant måde at agere på med hensyn til materialevandring. 

Den meget konstante kyststrøm aflejrer hele tiden materiale på luvsiden af de fremspringende punkter for til gengæld at skabe kraftig erosion med dybt vand på læsiden. 

Der er ofte sket ulykker på sådanne steder - ikke på det lave vand på luv siden, men på det dybe vand på læsiden. Badefolk har måske nydt det dejlige vand på luv siden og vil så lige prøve det samme på læ siden med stor forskrækkelse til følge. 

Det er vigtigt, at sådanne fremspring har eller snarest får kystlivredderovervågning, og kystlivredderen må strans finge ud af, hvor det lave og ufarlige vand er, og hvor det dybe og farlige vand findes. Badning bør faktisk være forbudt på læsiden af fremspring. 

Et eksempel kunne være Hundested. Her er opstået en dejlig badestrand øst for havnen (en typisk luv tilsandning). Her kan alle boltre sig uden fare, men den nærliggende mole, som er skyld i tilsandningen, har farlig strøm omkring molehovedet, hvorfor badning er forbudt. Stranden har livredderovervågning, men alligevel er der sket flere ulykker på stedet. 

Havne


På illusrtrationen (ill.#11) ses skematisk en havn med materialevandring langs kysten. Det kunne være fra den jyske vestkyst, men tilsvarende findes mange andre steder. Bemærk hvordan revlen gendannes udenfor havnen til stor gene for skibsfarten. Sandet må her fjernes manuelt fra tid til anden. Det kan hjælpe at bygge en såkaldt sandfanger ud fra havmolen i luv siden, men naturen lader sig ikke overliste, der må stadig fjernes materiale for at holde den rigtige dybde i indsejlingen. 
(ill.#11 indsættes)
Det er dog ikke alle vestkysthavne, som har nævnte problemer. Havnene i Esbjerg, Hvide Sande, Tyborøn og Lemvig er såkaldte naturhavne, som ikke sander til og hvor vandstanden er nogenlunde konstant. 

Havnene i Hanstholm og Hirtshals er bygget lige ud fra kysten og er meget typiske i forhold til skemaet. Begge havne er forsynet med en lang sandfanger på luv siden, men alligevel har man svære problemer med sandet, specielt i Hirtshals. Farvandsvæsenet har sin redningsstation lige ved foden af sandfangeren med det lave vand, som Redningsmændene lidt smilende kalder for Husmoderstranden. 
En ret usædvanlig ide går på, at netop sandet fra Hirtshals havn skal bruges til de nye motorveje i Vendsyssel. 

(ill.#12 indsættes)
Nordsjælland

Ved Liseleje opførtes i 1911 en bølgebryder ca. 70 m fra kysten til beskyttelse af mindre fartøjer. Ideen var udmærket, men ingen havde regnet med, at bølgebryderen i løbet af 10 år var blevet landfast med kysten. På læsiden af bølgebryderen er skabt erosion med dybt vand. 

Også ved Tisvildeleje har man bygget en bølgebryder, der har virket præcis som ved Liseleje - dog med en endnu kraftigere læsideerosion, der er så voldsom, at det har været nødvendigt at opføre kystsikring. 

Ved Hornbæk havn har man bygget en 270 m lang sandfanger ud i havet for at stoppe sandet. En ubetinget succes har det ikke været, da man stadig har store problemer med at holde en dybde på 2½ m i indsejlingen. 

Materiale vandringen langs den Nordsjællandske kyst er i det hele taget ganske voldsom, men kysten har igennem mange år haft en meget effektiv kystlivredderovervågning, der har reduceret drukneulykkerne i området til et minimum. Før livreddernes tid var det ikke usædvanlig med 5-10 drukneulykker hver sommer. 

Moler 


Molerne er oftest bygget vinkelret ud fra kysten for at give læ til småskibe eller fiskerbåde eller skærm mod brændingen. 
Det er klart, at så dristigt et bygningsværk som en mole lige ud i havet kan give problemer. Måske forudsete problemer.. Ved Løkken i det nordlige 'vestjylland' har man for mange år siden bygget en læmole. Der kunne ikke blive penge til en havn, men en mole. 
Der er sket det, som gerne skulle ske - dybt vand på læsiden, hvor fiskerne kan ligge i relativt læ så længe vinden bliver i det sydvestlige hjørne. Går vinden i nord eller nordvest må bådene hales op på stranden. Luv-tilsandningen er uden betydning, da Løkken har Nordeuropas flotteste badestrand. 

Molerne angribes konstant af havet. Strøm og bølger forsøger i fællesskab at ødelægge det menneskeskabte. Molerne må holdes ved lige hele tiden.

Høfder


Mange steder i Danmark er kysten udsat for angreb af vind, bølger og strøm på en sådan måde, at man har anset det for nødvendigt at bygge kystsikring. Det er tidligere nævnt, at man for en kort tid kan udlægge grus og sten på forstranden til værn mod elementerne. 
Mere smarte ideer som betonklodser har haft en ikke uvæsentlig effekt, men myndighederne er tilbageholdende, dels med at bygge, dels med at give tilladelser. 

Høftebyggeri har været kendt i mange år. Vi finder dem f.eks. ved Gl. Skagen, Agger Tange, Harbøøre Tange, Bovbjerg, Thorsminde, Husby Klit og Skallingen, men også mange steder i de indre danske farvande. 

Høfderne er bygget af træ, sten eller store betonklodser. Høfdernes længde og afstand er afpasset efter kysten og kyststrømmen. 
Høfderne virker altid, forstået på den måde, at byggeriet opsamler materiale på meget karakteristisk vis. Hos en lang høfde finder vi den karakteristiske luv tilsandning og læ erosion, men ikke nær så karakteristisk som ved moler og havne. 

Det er helt normalt, at høfdeanlægget sander til og bliver en del af den nye strand. Når dette sker, må høfderne forlænges. 

Har kystlivredderen høfdeanlæg på sin strand, får han en ekstra opgave. Det er fristende at springe på hovedet fra høfdens yderhoved, og det kan godt lade sig gøre, hvor vandet er dybt, men strømmen kan være meget kraftig og dybden kan variere. Kystlivredderen må hele tiden være orienteret om strøm og dybde. 

Næs


Næs og klinter er det småt med på den jyske vestkyst. Strømmen har forlængst slebet alle fremspring væk. 
I de indre danske farvande findes der dog stadig klinter og næs, som havet må acceptere, men en vis nedbrydning vil altid være igang. 
Næs og klinter går på tværs af kyststrømmen, skaber tilsandning i luvsiden og dybt, farligt vand i læsiden. 

Konklusion


En kystlivredder, der arbejder i nærheden af havne, moler, høfder, klinter og næs, må straks finde hovedstrømretningen med materialevandringen og derved udpege de formodentlig farlige steder, som i praksis undersøges grundigt i udstrækning og dybde. 
Herefter kan relevante advarsler gives til strandens gæster, og kystlivredderen har præcise overvejelser klar til at tacle en måske farlig udvikling. 

Ovenstående artikel, "Strøm", er tilgået redaktionen
fra gæsteskriver lektor H. C. Arnth NielsenCopyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion