Livredning.DK
At vade
VEJRET
 
VADE-redningen

Hvornår:

  • Der er lavvandet og forulykkede er for langt væk til at kystlivredderen kan foretage en landbaseret redning såsom RÆKKE-redning eller KASTE-redning
  • Forsøg på RÆKKE eller KASTE fra land har været uden succes, og dybden, strømmen og temperaturen åbner mulighed for en sikker VADE-redning.
VADE-redningen bringer kystlivredderen tættere på forulykkede og kan afsluttes med en  RÆKKE- eller KASTE-redning. VADE-REDNINGEN

Hvordan:

  • Medbring redningstorpedoen, der både kan bruges som  RÆKKE- og KASTE-middel
  • Har kystlivredderen af forklarlige årsager ikke en redningstorpedo på sig, må et andet m  RÆKKE- eller KASTE-middel medtages.
  • Vades der på ukendt vand eller hvor bunden er belagt med skarpe genstande, vades der forsigtigt. Mærk efter med foden, før kropsvægten overføres til forreste fod.
  • RÆK eller KAST redningstorpedoen eller andet medbragt til forulykkede, mens der gives klare og tydelige instruktioner.
  • Når forulykkede har grebet fat i hjælpemidlet hales forulykede indad.
  • Er kystlivredderens egen sikkerhed i fare, GIVES SLIP.
  • Animer forulykkede til at "sparke sig mod sikkerhed" eller at gribe fat i redningstorpedoen.
 
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion