Livredning.DK
POWERHEART AEDPOWERHEART AED
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section ( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


DE FIRE LED I OVERLEVELSESKÆDEN

DIN ANNONCE HER?

Panorama fra en badestrand ved Vesterhavet

Læs om Overlevelseskæden

Nyhedsmedie for Kystlivredning OVERLEVELSESKÆDEN. Forestil dig, at du er i en lufthavn for at vente på et fly og personen ved siden af dig pludselig falder om. Hvad vil du gøre? Højest sandsynligt vil du øjeblikkeligt kalde 112 eller anmode om hjælp fra de tilstedeværende. Dette trin er det første led i Overlevelseskæden, en 4-trins nød proces som, hvis den foretages hurtigt og effektivt, kan redde livet for ofre med et pludseligt forekommende hjertestop. I øjeblikket koster pludseligt forekommende hjertestop over 250.000 liv i USA hvert år, men en stærk Overlevelseskæde kan dramatisk reducere dette tal. Hvis hvert led i Kæden effektueres, kan de 40.000 mennesker reddes, anslås det. 1

Timing betyder alt | TIDLIG ALARMERING | TIDLIG HJERTEMASSAGE | TIDLIG DEFIBRILLATION | TIDLIG AVANCERET MEDICINSK HJÆLP

KILDE: Chain of Survival, The Ameriacn Heart Association m.m.

Timing betyder alt
Start med at redde liv i dag...lær mere om overlevelseskæden.

Tiden efter
hjertestop:

Chance for overlevelse:
For hvert minut
Reduceres chancen med 7-10%
Inden for 4-6 minutter
Hjerneskade og "permanent død" begynder at indtræffe
Efter 10 minutter
Få genoplivningsforsøg lykkes
I 1990 udviklede the American Heart Association OVERLEVELSESKÆDEN (the Chain of Survival).

Denne procedure blev født som følge af den omstændighed, at de fleste tilfælde af hjertestop indtræffer uden for hospitalet og med dødens indtrædelse inden for få minutter. Skal overlevelseskæden være effektiv, er det nødvendigt med hurtig handling under udførelse af hvert eneste "led". For hvert minut, der går, mindskes muligheden for overlevelse med 7-10%.

For at øge muligheden for overlevelse, må hvert af disse fire led succesfuldt gennemgås inden for de første få minutter efter et pludseligt hjertestop.

 1. Tidlig adgang til hjælp må skaffes via alarm 112
 2. Tidlig hjertemassage må iværksættes og foretages indtil paramedicinerne når frem.
 3. Tidlig defibrillation er det eneste, som kan gen-starte hjertefunktionen på en person med ventrikelflimmer (ventricular fibrillation, VF). Hvis en automatisk ekstern defibrillator er tilgængelig, bør en uddannet person med kendskab hertil tage AED´en i brug så hurtigt som muligt indtil paramedicinerne ankommer.
 4. Tidlig avanceret medicinsk hjælp, det sidste led i Overlevelseskæden, kan til sidst foretages af medicinsk personale.

Når hvert led i kæden udføres med succes øges chancen for overlevelse betydeligt.

Type af behandling af hjertestops ofre efter kollaps:
Chance for overlevelse:
Ingen behandling efter kollaps
0%
Ingen CPR og forsinket defibrillation (efter 10 minutter)
0-2%
Hjertemassage fra en ikke-medicinsk person (såsom tililende eller familiemedlemmer) påbegyndt inden for 2 minutter, men forsinket defibrillation
2-8%
Hjertemassage og defibrillation inden for 8 minutter
20%
Hjertemassage og defibrillation inden for 4 minutter; medicinsk hjælp inden for 8 minutter
43%

Siden mere end 70% af alle pludselige hjertestop indtræffer i hjemmet og 10% - 15% indtræffer på arbejde 2 , kan man ikke forvente, at uddannet nødpersonale er til stede mens det sker. Derfor kan AED uddannede lægmænd med hurtig adgang til defibrillationsenheder have vital betydning, når et pludseligt hjertestop indtræffer. Under visse forhold, hvor Overlevelseskæden er stærk og hvor defibrillation gives inden for de første få minutter efter hjertestoppet, kan overlevelsesrater komme op på 80% - 100%. 3

Mennesker, som overlever et pludseligt hjertestop har en fremragende prognose: 83% overlever i mindst ét år og 57% overlever i 4 år eller længere. Statistiske analyser efter opdeling i aldersgrupper viser endda, at overlevelsesraten for hjertestopsofre ikke afviser sønderligt fra mennesker, som aldrig har haft et tifælde af hjertestop. Helt klart kan en tidlig indgriben resultere i flere års produktivitet og tilfredsstillende helbred for hjertestopsofre.

1. LED: Tidlig alarmering
Det første led i Overlevelseskæden er nødalarmeringen.

Når et pludseligt hjertestop indtræffer er et øjeblikkeligt opkald til alarm 112 afgørende; en forsinkelse på blot få minutter kan vise sig fatal. Ved hurtigt at foretage en korrekt alarmering, kan en tilfældig forbipasserende person hjæpe til at et liv reddes.

Kan du genkende symptomerne på et pludseligt hjertestop?

 • Livløshed
 • Tab af bevidsthed
 • Ingen puls
 • Standsning af vejrtrækning
 • Pludseligt hjertestop (Sudden Cardiac Arrest, SCA) er ikke det samme som et hjerteanfald (akut myokardie infakt). Ikke desto mindre kræver begge dele et øjeblikkeligt opkald til alarm 112.
    RELATERET
    American Heart Association eksternt link

  Din rolle i et alarm 112 opkald
  Når man ringer til alarm 112 opkald, kan telefonpasseren stille opkalderen spørgsmål som disse:

 • "Hvilken ulykke er der sket?"
  For at besvare dette spørgsmål, beskrives situationen så omfattende som muligt, som for eksempel "En badegæst på stranden 10 meter nord for livreddertårnet havde en pludselig brystsmerte og er nu kollapset i sandet." Eller "Badegæsten, der kollapsede i sandet ved siden af livreddertårnet har mistet bevidstheden og er uden vejrtrækning."

 • "Hvad sker der nu?"
  Svar: "Min kystlivredder-kollega giver hjertemassage. Vi har en POWERHEART AED defibrillator." Eller "Vi forsøger at finde en medicinsk uddannet person blandt strandens badegæster til at hjælpe os"

 • "Hvor befinder ofret/personen sig?"
  Svar: "Vi er ved det rød/gule livreddertårn, der står ved strandkanten 100 m syd for nedkørslen til Rødhus strand"

 • "Hvilket nummer ringer I fra?"
  Svar: "Mobiltelefonnummeret er 51-94-14-61."
 • Alarmcentralens telefonpasser kan give instruktioner som "Bliv på telefonlinien indtil jeg beder dig om at lægge på. En udrykning er ved at blive sendt frem til jer. Vær venlig at dirigere dem direkte til stedet, så snart I ser dem" I USA sker det endda, at alarmcentralen over telefonen giver anvisninger til, hvorledes man giver udvendig hjertemassage og defibrilation.

  Et øjeblikkeligt 112 opkald sætter Overlevelseskæden igang, og straks fortsættes med de næste to led TIDLIG HJERTEMASSAGE og TIDLIG DEFIBRILLATION, den bedste mulighed for succes.

  2. LED: Tidlig hjertemassage
  Udvendig hjertemassage (Cardiopulmonary resuscitation, CPR) er led nummer to i Overlevelseskæden; det er det led, der kan "købe tid" til livredderen mellem det første led (Tidlig alarmering) og det tredie led (Tidlig defibrillation).

  Ved et pludseligt hjertestop sammentrækker hjertet sig i små uregelmæssige og flimrende ryk, for det meste på grund af ventrikelflimmer (VF) og hjertet er ude af stand til effektivt at pumpe blod til hjerne, lunger og andre organer. Ofret holder hurtigt op med at trække vejret og mister bevidstheden.

  Ikke desto mindre kan en promte hjertemassage hjælpe med til at opretholde livet under VF. Mund-til-næse Metoden sammenholdt med brystkompressionerne hjælper iltet blod med at flyde til personens hjerne og hjerte indtil defibrillation kan genskabe en normal hjerterytme.

  Din rolle i leddet "Tidlig hjertemassge"
  Når først et offer for pludseligt hjertestop kollapser og en tililende person har ringet til alarm 112, er det næst trin at udøve hjertemassage, hvis du er uddannet i det eller du må finde en, der er. Lægmand påbegynder udvendig hjertemassge i mere end halvdelen af USA's tilfælde af pludseligt hjertestop, tilfælde, hvor en eller anden har opdaget kollapset. 4 Det er således vigtigt, at forøge antallet af uddannede lægmands-personer i hjertemassage samt kurser på skoler og virksomheder.

  Selv om hjertemassage kan opretholde liv i ganske kort tid, må hjertemassagen hurtigst muligt afløses af det tredie led, TIDLIG DEFIBRILLATION. Kun kombineret med Tidlig defibrillation og Tidlig avanceret medicinsk hjælp kan hjertemassage forøge et hjertestopsoffers chance for langtidsoverlevelse.

  3. LED: Tidlig defibrillation
  Skønt det er et vigtigt led i Overlevelseskæden, kan hjertemassage ikke alene fuldt ud genoplive en person med pludseligt hjertestop Tidlig defibrillation er det tredie og måske vigtigste led. De fleste ofre for et pludseligt hjertestop har ventrikelflimmer (VF), en elektrisk malfunktion i hjertet, som bevirker, at hjertet sammentrækker sig i små uregelmæssige og flimrende ryk. Defibrillation, tilførslen af et elektrisk terapeutisk stød til hjertemusklen, kan genskabe en normal hjertefunktion, hvis defibrillationen gives inden for få minutter efter det pludselige hjertestop.

  Hvis hjertemassage og defibrillation gives inden for otte minutter efter det pludselige hjertestop, forøges overlevelsesmuligheden til 20%. 1 Hvis disse trin er udført succesfuldt inden for fire minutter og en paramediciner ankommer inden for otte minutter, øges chancen for overlevelse til over 40%. 1

  Defibrillation, nøglen til overlevelse

  Ifølge the American Heart Association (AHA) er overlevelsesraten efter pludseligt hjertestop helt oppe på 49% i byer, hvor defibrillation gives inden for 5-7 minutes. 1 AHA oplyser endvidere, at automatiske eksterne defibrillatorer (AEDs), som var placeret ved Chicago's O'Hare og Midway Airports betød, at 9 af 14 (64%) hjertestopsofre overlevede uden permanent neurologisk skade.

  Hvor om alting er, så er det internationalt i disse år en trend, at der opstilles lægmands-tilgængelige AEDs steder som lufthavne, fly, kontorer, offentlige bygninger og andre offentlige steder. I skrivende stund (oktober 2002) står det stadig skralt til med udbredelsen af AEDs i Danmark. Processen begyndte for næsten 40 år siden, da hjertestopspatenters tidsfølsomhed og vigtigheden af præ-hospital behandling fik en vis Dr. J.Frank Pantridge's interesse.

  4. LED: Tidlig avanceret medicinsk assistance
  Det fjerde led i Overlevelseskæden er tidlig avanceret medicinsk behandling. Paramedicinere, læger, sygeplejersker og andet højtuddannet nødhjælpspersonale kan give denne hjælp, der kan være defibrillation, tildeling af hjertemedicin og isætning af luftslanger til hjælp for åndedrættet. Denne type avancerede behandling kan hjælpe et hjerte i VF til at reagere positivt på defibrillation og opretholde en normal rytme efter en succesfuld defibrillation.

  Uddannede og trænede paramedicinere overvåger patienten nøje på vejen til hospitalet, hvor en mere definitiv diagnostisk evaluering kan foretages.
  --

   Fodnoter:
  1. American Heart Association, http://www.americanheart.org, accessed January 2, 2002.
  2. National Center for Early Defibrillation, http://www.early-defib.org, accessed January 2, 2002.
  3. Comparison of Naïve Sixth-Grade Children With Trained Professionals in the Use of an Automated External Defibrillator; John W. Gundry, MD; Keith A. Comess, MD; Frances A. DeRook, MD; Dawn Jorgenson, PhD; Gust H. Baardy, MD - Their sources: Hossack KF, Harwig R. Cardiac arrest associated with supervised cardiac rehabilitation. J Cardiac Rehab. 1982;2:402-408. Valenzula TD, Bjerke HS, Clark LL, Hardman R, Spait DW, Nichol G. Rapid defibrillation by nontraditional responders: the casino project. Soc Acad Emerg Med. 1998;127:414. Abstract.
  4. USA Today, "Emergency CPR Guidelines Simplified," by Robert Davis, August 15, 2000.
  5. The Paramedics, by James O. Page, jems.com, http://www.jems.com/, accessed January 2, 2002.
  6. American Red Cross, http://www.redcross.org/, accessed January 2, 2002.

  VIDEOdenne side kan aktiveres en videosekvens, der omhandler defibrillation i hjemmet (tryk på 'Video' under multimedia).

  **

  tl  [ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


  **
  RELATEREDE EMNER:

  Kend kystlivredderens FLAG
  KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
  Foto: Livredning.DK

  AED I DANMARK
  Er ventetiden planlagt mord?
  Se og hør PowerHeart AED Demo i FLASH (med orginal lyd)
  Avis skaber debat om mangelen på AED hjertestartere i Danmark
  550 stk. AEDs til New York skoler
  Uerfarne kan anvende defibrillatorer
  Defibrillation, nøglen til overlevelse
  Derfor POWERHEART AED på badestranden
  Derfor POWERHEART AED til brandvæsen
  Operation Hjerteslag: AED i hjemmet
  60 folkeskoleelever på strandtur
  AED'ens vej til lægmandsbrug
  Diverse fotos af ny AED defibrillator
  DELTAG I ON-LINE DEBATFORUM OM INSTITUTIONER & LIVREDNING
  Socialminister Henriette Kjær om baderegler for institutioner (DEBATINDLÆG)
  TV2 Nyhederne skrev om drukneulykken ved Hornbæk strand (pop-up window)
  DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
  OPGAVERNE PÅ STRANDEN
  KYSTMORFOLOGI
  TURIST-ASPEKTET
  HISTORIE
  REDNINGSUDSTYR
  UDLANDET
  KYSTLIVREDDERPRØVEN
  Livredning.DK

  WWW Livredning.DK

  Op igen
  Copyright © 1990-2005  • Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
  FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
  Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion