Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section ( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


DRUKNEULYKKER - årsager, omfang & forebyggelse

( Drukneulykker og Badesikkerhed / Kursusmateriale )

Drukneulykker Årsagen| Drukneulykker Drukneulykkers omfang globalt|
Drukneulykker Badesikkerhed og forebyggelse af drukneulykker| BOOKMARK BOOKMARK| LIVREDNING.DK - Nyheder om Kystlivredning
Drukning er defineret som død som følge af nedsænkning i vand. Der er to typer af drukning: VÅD-drukning og TØR-drukning. I VÅD-drukning har personen indhaleret vand, hvilket standser åndedræt og blodcirkulation. I den sjældnere forekomne drukne-type TØR-drukning, lukkes luftvejene på grund af krampetrækninger i svælget som følge af vands tilstedeværelse. NÆR-drukning - der er en betegnelse for drukne-tilfælde, hvor ofret overlevede - kan resultere i neurologisk skade og en succesfuld rekonvalescens og bedring efter en NÆR-drukning afhænger af TIDEN der går fra ulykken indtræder til en livredder's/kystlivredder's livredning og genoplivning iværksættes. Af betydning for en succesfuld rekonvalescens og bedring efter en NÆR-drukning er tillige kvaliteten af den livredning og genoplivning, som livredderen/kystlivredderen udfører.


Livredder ÅRSAGEN

Drejer det sig om børns drukneulykker, er en brist i de voksnes overvågning den typiske årsag. Børn kan drukne - ikke kun i svømmebassin, sø og hav - men også i andre vandholdige lokaliteter så som badekar, vandbaljer etc. Børn med nogen svømmeevne kan komme i vanskeligheder, hvis de laver aktiviteter ud over evne - eller hvis de er skadede på grund af usikker opførsel i vandet. Alkohol-forbrug før svømning eller fald i vand er den hyppigst forekomne drukneårsag for børn og voksne i mange lande.

Udeblivelse af redningsvest har været forbundet med drukneulykker, når det drejer sig om sejlbåde, joller og brug af kano/kajak.

Til havs kan mennesker drukne, hvis deres svømmefærdigheder ikke slår til i uventede situationer med f.eks. store bølger, tidevand og fralandsvind. Dette er enhver kystlivredder opmærksom på, når han/hun overvåger badegæster fra sit livreddertårn. I svømmebassin, spa, hot-tubs og andre vandholdige rekreative lokaliteter kan en bred kam af scenarier komme i spil.

En stærk vandudsugning fra bassiner kan fange kropsdele eller hår og holde ofrets hoved under vand med drukning til følge.

Bassin-vands renhed og gennemsigtighed kan også være en faktor. I turbulent vand - især, når det drejer sig om bølgebassiner - er livredderen måske ikke i stand til at identificere badegæster med behov for hjælp. Overfyldte svømmebassiner medfører samme problem.

Top

KYSTLIVREDNING I DANMARK

Livredder DRUKNEULYKKERS OMFANG GLOBALT

Information om drukning indsamles ikke lige godt i alle verdens lande, men ifølge "the Global Burden of Disease" er den globale årlige dødsrate for drukning anslået til ca. 100.000 mennesker. Denne globale druknestatistik inkluderer både utilsigtede drukneulykker og drukneulykker som følge af selvmord og mord.

Mænd og børn er uforholdsmæssigt repræsenterede i druknestatistikkerne. Blandt børn i alderen 5 til 14 år, er drukning den 4. hyppigste dødsårsag, mens drukning er den 11. hyppigste dødsårsag for børn under 5 år. Blandt drenge i alderen 5-14 år er drukning den førende dødsårsag. Den større drukne-rate for mænd tilskrives en større rekreativ og beskæftigelsesmæssig eksponering for drukne-risisi. Blandt voksne i alderen 15-44 år er drukning den 10. hyppigste dødsårsag.

I USA er indtagelse af alkohol med i billedet i 25-50% af de tilfælde, hvor voksne led druknedøden i forbindelse med rekreative aktiviteter ved vand.

Drejer det sig - også i USA - om unge mænd, der led druknedøden forbindelse med rekreation ved vand, er alkohol den bidragende faktor i næsten 50% af tilfældene.

Top

Livredder BADESIKKERHED & FOREBYGGELSE AF DRUKNEULYKKER

At lære børn og voksne svømning er en vigtig indsats i bestræbelsen på at forebygge drukning. Undervisning i risisi ved svømning samt kystlivredning er essentiel, hvis man ønsker at reducere de forstemmende tal i de kedelige druknestatistikker.

Badesikkerhed & forebyggelse af drukneulykker omfatter også:

 • Undladelse af ophold i vand, hvor svømmefærdigheder ikke er tilstrækkelige.
 • Konstant uafbrudt voksen-opsyn med børn i og ved alle former for vand incl. vandbaljer, badekar, vandtrug etc.
 • Svøm aldrig alene på steder uden opsyn. Lær børn at de altid skal svømme sammen med en ven.
 • Livreddere og kystlivreddere ved offentlige svømme-områder.
 • Redningsveste til børn og voksne, som er dårlige svømmere og som sopper ved stranden.
 • Afholdelse fra alkohol før og under svømning.
 • Udførelse af drukne-forebyggende strategier ved svømmebassiner.
 • Forsikring om at vandudsugning i svømmebassin, spa-bad, hot-tubs etc. er sikkerhedsmæssigt konstrueret og vedligeholdt.
 • Forsikring om at isolations-hegn, låger, døre og vinduer omkring svømmebassinet er forsvarligt aflåst, mens dette ikke benyttes.
 • Tilstrækkelig redningsudstyr på både og skibe. Hvortil kommer afholdelse af livredningskurser for besætning og rutinemæssig sikkerhedsinformation til passagerer.
 • Beherskelse af hjerte/lunge-redning (= CPR: cardio-pulmonary resuscitation). CPR er især vigtigt at beherske for livreddere ved svømmebassin og kystlivreddere ved badestrand samt for folk, som regelmæssigt opholder sig ved badesteder.
 • Undersøgelse af vanddybde før man går i. Undladelse af hovedspring.
 • Top
  **

  [ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


  **
  Rødhus Strand i panorama

  RELATEREDE EMNER:

  Kend kystlivredderens FLAG
  KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
  Foto: Livredning.DK

  Børns badesikkerhed i svømmebassin
  Drukne-forebyggende strategier ved svømmebassiner
  Du er en livredder ?
  Havsvømning hitter for livredder og kystlivredder
  AED I DANMARK
  Livredder, pas på smittefare!
  Livredning - Artikler - Kystlivredning
  Uerfarne kan anvende defibrillatorer
  Diverse fotos af ny defibrillator (AED)
  Derfor POWERHEART AED på badestranden
  Derfor POWERHEART AED til politiet
  AED er brugervenlig - selv for børn
  AED'ens vej til lægmandsbrug
  En AED med en Ph.D.
  Deltag i ON-LINE DEBATFORUM om AED-defibrillatorer i offentligheden
  DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
  OPGAVERNE PÅ STRANDEN
  KYSTMORFOLOGI
  TURIST-ASPEKTET
  HISTORIE
  REDNINGSUDSTYR
  UDLANDET
  KYSTLIVREDDERPRØVEN
  HOLDFOTO af kystlivreddere ved livreddertårn
  HVAD ER EN LIVREDDER / KYSTLIVREDDER ?
  BLIV KYSTLIVREDDER

  Livredning.DK

  WWW Livredning.DK

  Op igen
  Copyright © 1990-2005  • Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
  FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
  Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion