Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section ( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


Hvad er en kystlivredder ?

Hvad er en livredder ?

Hvad er en livredder / kystlivredder ?
Livredder Kvalifikationer| Livredder Pligter og ansvar for en livredder| Livredder Principper for livredning|
Livredder Fysisk Fitness| Livredder Mental Fitness| BOOKMARK BOOKMARK|
KYSTLIVREDNING I DANMARK

Livredder Kvalifikationer

Det grundlæggende for enhver livredder (kystlivredder) er, at han/hun har gennemgået kystlivredderprøven, som teoretisk og praktisk er omfattende med elementer fra australsk og amerikansk kystlivredning (surf lifesaving).

Kystlivredderprøven varierer i form og indhold alt efter hvilket regi og land, der er tale om. I visse tilfælde afvikles den ved og i Vesterhavet under kritisk bedømmelse af erfarne instruktører, som alle er tidligere eller nuværende kystlivreddere.

Pensum findes for nogle kystlivredderprøvers vedkommende delvist i lærebogen Livredning 2000, der står på ethvert bibliotek og hos førende boghandlere. Seneste udgave af denne 334 siders livredningsbog (ISBN 87-983565-7-7), som er i A4 format, udkom i juli 2003. I de senere år er også den amerikanske kystlivredningsbog Open Water Lifesaving, der i seneste oplag er på over 400 sider, set anvendt i undervisning af danske kystlivreddere.

Top

Livredder Pligter og ansvar for en livredder

Mens det er et spørgsmål for den enkelte kystlivredningsafdeling at uddelegere pligter, ansvar og kompetence til de enkelte livreddere, så er det følgende generelle guidelines, som iagttages ved en sådan uddelegering:

 • Implementering af tilstrækkelig opsyn og overvågning af badestranden incl. en strand-patruljering, som kan hjælpe den etablerede offentlige redningsservice som f.eks. Falck, S.O.K. og Politi.
 • Punktlighed og præcition skal til en hver tid overholdes. Livreddere skal meddele deres ankomst ved deres respektive livreddertårn før dagens livreddervagt påbegyndes.
 • Kontinuerlig inspektion af livrednings- og førstehjælpsudstyr overholdes og inspektions-rapporter føres.
 • Logbogs-føring over livreddernes arbejde på badestranden herunder udfyldelse af formularer over ulykker og hændelser i det omfang ledelsen af kystlivredningsafdelingen kræver.
 • Overholdelse af hygiene- og sikkerhedsbestemmelser ved livredningsstationen:
  • Overholdelse af skemalagt livredningstræning således, at der sikres en høj standard af fitness og fysik til en hver tid.
  • Overholdelse af krav til redningsudstyrets beskaffenhed, patruljeringsplaner, nødtelefoner, opdatering af telefonnumre til bl.a. læge, Falck, Politi m.v. i overensstemmelse med den lokale kystlivredningsstations alarmeringsplan.
 • Enhver livredder skal sørge for, at alle livredningsforanstaltninger er i god stand og til en hver tid synlige for offentligheden.
 • Alle kystlivredderflag skal holdes i god stand og anvendes i overensstemmelse med de flag-procedurer, som ved ved ethvert livredningstårn er offentliggjort på et informationsskilt.

Top

Livredder Principper for livredning

 • Punktlighed skal til en hver tid overholdes. Enhver livredder skal meddele sin ankomst ved livreddertårnet før livreddervagten påbegyndes.
 • Uniform skal - på stande hvor det kræves - bæres under hele livreddervagten og aldrig mens livredderen har fri (er off duty).
 • Livreddere, som ønsker at bytte vagter kan kun gøre dette efter konsultation med og tilladelse fra baglandet.
 • En livredder skal altid være i beredskab og opmærksom på pligter, ansvar og kompetencer.
 • En livredder, som udfører patruljering og visuel skanning må af sikkerhedshensyn ikke deltage i kommercielle aktiviteter, som f.eks. reklame-tv-optagelser på stranden. Dette kan aflede livredderens opmærksomhed fra den livsvigtige overvågning.
 • En livredder, som er syg eller på nogen måde utilpas, må ikke udfylde en livredningsvagt. Straks kontaktes chef-kystlivredderen, så en afløsning kan iværksættes og opgaverne på stranden udføres.
 • En livredder skal til en hver tid være høflig, beleven og informativ over for offentligheden og strandens gæster.
 • Ingen livredder må være på vagt med alkohol i blodet.
 • Livreddere der har kontakt med presse og medier optræder belevent, høfligt og informativt over for disse og underretter detaljeret ledelsen herom.
 • Som følge af de dynamiske ændringer i tidevand strand-topografi og kystmorfologi, kan hestehuller ændre karakter og beliggenhed. Inden en livredder påbegynder den daglige vagt ved sit livreddertårn, må han/hun derfor nøje observere livredderområdet og tage notits af strandtopografiske og kystmorfologiske ændringer.
 • Livreddere, som forlader livredningsområdet, selv for et øjeblik, må advare deres kollegaer.

Top

Livredder Fysisk Fitness

Livredder / Kystlivredder Jobbet som livredder (kystlivredder) er krævende, derfor er mental og fysisk forberedelse nødvendig. At holde sig i form er ét aspekt af livredning. At holde sig rask et andet. Kontinuerlig eksponering i solen kan resultere i hudkræft og konstant solskin kan give kroniske skader på øjne og syn. Livreddere rådes derfor til at smørre sig ind i solcreme af en passende beskyttelsesfaktor og bære wrap-around solbriller, som beskytter øjnene mod farlige ultraviolette stråler. Uden for badesæsonen bør livredderne supplere deres vægttræning og svømning med udendørs idrætsaktiviteter, så man hele tiden er vant til at færdes i fri luft. Livreddere, som kan komme tæt på blod og legemsvæsker bør overveje at få foretaget en Anti Hepatitis B injektion, da Hepatitis B. En livredder, der har at gøre med en blødende patient (f.eks. en blødende badegæst ramt af surfboard) bør desuden anvende specielle elastik-handsker.

Enhver livredder må opretholde et passende niveau af fitness passende for jobbet på stranden og dette indebærer regelmæssig fysisk træning året rundt. Fungerende livreddere bør træne havsvømning mindst 5 dage om ugen og helst sammen, når der er tale om træning, der omfatter langdistancesvømning.

Top

Livredder Mental Fitness

Det er sandsynligt at en livredder står ansigt til ansigt med liv-eller-død-situationer, hvor en øjeblikkelig reaktion fra livredderen afgør udfaldet. Livredderen må være forberedt på at se blod, legemsbeskadigelser, døde og opleve overraskede reaktioner, dels fra sig selv og dels fra de tilskadekomne. På ulykkesscenen må livredderen om nogen være forberedt på det værste og konstant have kontrol over situationen og beslutningerne, der træffes. At træffe beslutninger betyder her at tage initiativ til at vælge den korrekte livrednings-procedure ved den pågældende ulykke og nødsituation. Livredderen må mentalt være forberedt på folk, der går i panik og får hysteriske anfald. Er der flere mennester til stede på ulykkesscenen kan der brede sig en slags kollektiv panik, som vanskeliggør eller umuliggør en korrekt livredning. Denne fare bør gennemtænkes både når der før livredningssæsonen udarbejdes en generel redningsplan og når der under en aktuel redningssituation - på få sekunder - lægges en akut redningsplan inde i hovedet på den vagthavende livredder.

Enhver livredder rådes til at supplere sine basale kvalifikationer så meget som det overhovedet er muligt. Supplerende certificater i førstehjælp og avanceret genoplivning med bl.a. AED defibrillator (hjertestarter), havkajak-sejlads, og dykning er essentiel for en livredder-karriere.

Top

Læs også detaljeret om OPGAVERNE PÅ STRANDEN

**[ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


**
Rødhus Strand i panorama

RELATEREDE EMNER:

Kend kystlivredderens FLAG
KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
Foto: Livredning.DK
Havsvømning hitter for livredder og kystlivredder
Du er en livredder ?
AED I DANMARK
Livredder, pas på smittefare!
Livredning - Artikler - Kystlivredning
Uerfarne kan anvende defibrillatorer
Diverse fotos af ny defibrillator (AED)
Derfor POWERHEART AED på badestranden
Derfor POWERHEART AED til politiet
AED er brugervenlig - selv for børn
AED'ens vej til lægmandsbrug
En AED med en Ph.D.
Deltag i ON-LINE DEBATFORUM om AED-defibrillatorer i offentligheden
DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
OPGAVERNE PÅ STRANDEN
KYSTMORFOLOGI
TURIST-ASPEKTET
HISTORIE
REDNINGSUDSTYR
UDLANDET
KYSTLIVREDDERPRØVEN

Livredning.DK

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  • Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion