Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section ( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


Drukne-forebyggende strategier ved svømmebassiner

Badesikkerhed ved svømmebassiner

Livredder Nyt kursusmateriale om sikkerhed ved bassiner| Badesikkerhed Kategorisering af svømmebassiner|
Badesikkerhed Drukning er en stille død| Livredder Hvad er Layers-of-Protection?| BOOKMARK BOOKMARK|
KYSTLIVREDNING I DANMARK
Marts 2004

Badesikkerhed Nyt kursusmateriale om sikkerhed ved svømmebassiner

Vinteren lukker snart af for denne gang og tiden er inde til at tænke på drukning, livredning, badesikkerhed og drukne-forebyggelses-strategier. Dette gælder hvad enten man er kystlivredder og besørger livsvigtig kystlivredning ved Vesterhavet eller man er livredder ved et offentligt eller privat svømmebassin og forestår det livsvigtige job der.

I denne artikel ser vi med baggrund i amerikanske erfaringer og statistikker på forebyggelse af drukneulykker ved svømmebassiner og spørger os selv: "Hvordan kan der ved hjælp af simple drukne-forebyggende foranstaltninger og strategier opnås en langt større badesikkerhed ved svømmebassiner?"

I et nyhedsbrev af 11. marts 2004 fra LifeSaving.com til Livredning.DK fremgår det, at det amerikanske forbrugerråd for sikkerhed CPSC (the Consumer Product Safety Commission), American Red Cross, National Spa and Pool Institute (NSPI), Centers for Disease Control (CDC) samt andre organisationer i samarbejde med beskikkede jurister netop har udarbejdet og publiceret store mængder materiale vedrørende sikkerhedsforanstaltninger og lovgivning, når det gælder private swimming pools i USA.

Ikke desto mindre er der fra de nævnte organisationer MEGET LIDT materiale om behovet for at udvikle og implementere tilstrækkelige drukne-forebyggende strategier for de offentligt benyttede swimming pools ved især hoteller, moteller og forskellige boligkomplekser.

Det har amerikansk ejede LifeSaving.com nu rådet bod på ved selv at udvikle den følgende information, som nu udgør eftertragtet en del af LifeSaving.com's kursusmateriale, "Foundations in the Standards of Care", som anvendes ved kurser i sikkerhed ved svømmebassiner.

LifeSaving.com bærer navnet Lifesaving Resources og er kendt og anerkendt i bredere livredningskredse over hele USA.

Badesikkerhed Kategorisering af svømmebassiner

Ifølge LifeSaving.com opdeler Amerikanske NSPI (National Spa and Pool Institute) offentligt benyttede swimming pools i følgende kategorier:

 • Class A Pools: Svømmebassiner der er tiltænkt anerkendte konkurrence-mæssige svømmebegivenheder, men som også kan anvendes i rekreativt øjemed af en bredere befolkning.
 • Class B Pools: Svømmebassiner, som kun er beregnede til svømme-mæssig rekreation for offentlighed.
 • Class C Pools: Svømmebassiner beregnede til publikum fra lejede lejligheder, bygninger med ejerlejligheder samt grundejerforeninger o.s.v. eller svømmebassiner beregnede til publikum, som kollektivt ejer svømmebassinerne etc. Dertil kommer svømmebassiner, som udelukkende anvendes i forbindelse med hotel- og moteldrift.
 • Class D Pools: Svømmebassiner, som avendes til specielle formål, såsom badning i kunstige bølger, imiterede tropemiljøer, hvirvelstrømme og kunstige sandbundsmiljøer.
 • Class E Pools: Svømmebassiner beregnede til fysisk terapi og med en vandtemperatur over 30 grader celsius (over 86 grader Fahrenheit)
 • Class F Pools: Soppebassiner
At det har været nødvendigt at opdele bassiner i kategorier skyldes at det letter arbejdet med at udarbejde drukne-forebyggende strategier, der jo varierer fra svømmebassin til svømmebassin. Desuden er statistikkerne for børns drukning i bassiner alarmerende.

Badesikkerhed Drukning er en stille død

I USA ligger drukning på 2. pladsen, når det drejer sig om børn under 14 år. Samtidig er drukning på 3 pladsen i USA , når det drejer sig om dødsfald af alle slags (incl. sygdom) for børn under 5 år. I Florida er drukning på førstepladsen, når det drejer sig om "utilsigtede dødsulykker" for børn.

I samme stat drukner henved 300-500 børn årligt - og for hver af disse drukneulykker er der 6-10 ulykker med nærdrukning af permanent neurologisk skade.

Studier foretaget af amerikanske organisationer som CPSC (the Consumer Product Safety Commission), CDC (the Centers for Disease Control), AAP (the American Academy of Pediatrics), ATS (the American Trauma Society) og NSPI (the National Spa and Pool Institute), har identificeret følgende facts relateret til børns drukning:

 • Små børn er tiltrukket af vand
 • Småbørn er nysgerrige og impulsive samt uden sans for farer ved ophold i vand
 • Næsten halvdelen af ofrene blev sidst set i huset og havde været ude af syne i mindre end fem minutter inden ulykken.
 • Drukning er en stille død.
 • De fleste af ofrene var under opsyn af en eller begge forældre mens ulykken indtraf.
 • 69% af de børn, der blev ofre havde ikke fået lov til at være ved svømmebassinet, da ulykken indtraf.

Som et resultat af disse studier er organisationer som National Safe Kids, American Red Cross etc. foretalere for en indførelse af en såkaldt "Layers of Protection"-politik

Badesikkerhed Hvad er Layers-of-Protection?

"Layers of Protection" går ud på at skabe lag-på-lag-barrierer i omgivelserne i og omkring svømmebassiner til begrænsning af børns drukneulykker.

"Layers of Protection" er vigtig - ikke kun for private swimming-pools, men også for de ovennævnte Class C Public Pools (d.v.s. hoteller, moteller, boligkomplekser etc.), som ikke er udstyrede med hverken livredder eller overvågende bademester.

Ifølge tidsskriftet ANSI/NSPI-1 (2003) gælder følgende:

"Svømmebassiner skal være afskærmede med hegn, mur, bygning eller andet uigennemtrængeligt materiele. Barrieren skal være mindst 4 feet (1,22 meter) høj og med en selv-lukkende og positiv smæklås-anordningsmekanisme siddende i en højde af 45 inches (1,14 meter) og med mulighed for analog aflåsning."

Endvidere nævner tidsskriftet:

"Hvor der er tale om en smæklås-anordningsmekanisme, som sidder mindre end 54 inches (1,37 meter) over bunden af lågen skal låseanordningsmekanismen være placeret på bassin-siden af lågen og mindst 3 inches (7,6 cm) under lågens toppunkt. Lågen og afskærmningen omkring bassinet må intet sted have åbninger større end 1/2 inch (1,3 cm) inden for en 18 inches (0,46 cm) radius omkring låsemekanismen; og barrieren/afskærmningen må intet som helst sted have en åbning større end 4 inches (10 cm) i diameter. En særlig afskærmning skal adskille soppebassiner - der er for børn og småbørn - fra det egentlige svømmebassin, der hovedsageligt benyttes af voksne."

De fleste diskussioner og publiceret litteratur om "Layers of Protection" (lag-på-lag-beskyttelse) ved amerikanske svømmebassiner har kun at gøre med private svømmebassiner ("residential swimming pools") og drejer sig kun om:

 • Fornøden og effektiv overvågning udført af voksne.
 • Isolerende afhegning
 • Selvlukkende og selvlåsende låger, som kræver en lukkemekanisme.
 • Låger, der åbnes udad og væk fra bassin-siden.
 • Vinduer og dør-låse ved bassin-området.
 • Alarmer på døre og vinduer, som giver adgang til bassinområdet.
 • Pool safety covers

Drejer det sig om offentlige svømmebassiner uden opsyn fra livredder eller bademester- især Class C (Public Pools) - anbefaler Lifesaving Resources (LifeSaving.com) følgende lag-på-lag-beskyttende ("Layers of Protection") sikkerhedsforanstaltninger:

 • Fornøden og effektiv overvågning udført af voksne.
 • Isolerende afhegning
 • Selvlukkende og selvlåsende låger og/eller adgangsdøre med et kodet låsesystem.
 • Låger og/eller adgangsdøre, der åbnes udefter og væk fra bassin-området
 • Livline-banetove, der adskiller den lave bassin-ende fra den dybe bassin-ende
 • Farvede undervands-striber, der markerer grænsen mellem den lave del af svømmebassinet og den dybe del af svømmebassinet.
 • Dybde markeringer øverst på bassinkant og vertikalt på bassinvæg
 • Synligt opsatte "Hovedspring-Forbudt-Skilte" hvor bassin-dybden er lavere end 9 feets (2,75 meter).
 • Advarselsskilte der påbyder en nøje og uafbrudt overvågning af børn så længe børnene opholder sig i og omkring bassinet.
 • Vindueslåse på vinduer der kunne give adgang til bassin-området.
 • Alarmer på døre og vinduer, der leder ind til bassin-området.
 • Pool safety covers
 • Video-overvågning
Livredning.DK håber med ovennævnte informationer at kunne bidrage positivt i bestræbelserne på at udarbejde og implementere drukneforebyggende strategier ved danske svømmebassiner, så der opnås en større badesikkerhed.
**[ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


**
Rødhus Strand i panorama

RELATEREDE EMNER:

Kend kystlivredderens FLAG
KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
Foto: Livredning.DK
Drukneulykker - årsager, omfang & forebyggelse
Børns badesikkerhed i svømmebassin
Du er en livredder
Havsvømning hitter for livredder og kystlivredder
AED I DANMARK
Livredder, pas på smittefare!
Livredning - Artikler - Kystlivredning
Uerfarne kan anvende defibrillatorer
Diverse fotos af ny defibrillator (AED)
Derfor POWERHEART AED på badestranden
Derfor POWERHEART AED til politiet
AED er brugervenlig - selv for børn
AED'ens vej til lægmandsbrug
En AED med en Ph.D.
Deltag i ON-LINE DEBATFORUM om AED-defibrillatorer i offentligheden
DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
OPGAVERNE PÅ STRANDEN
KYSTMORFOLOGI
TURIST-ASPEKTET
HISTORIE
REDNINGSUDSTYR
UDLANDET
KYSTLIVREDDERPRØVEN
HOLDFOTO af kystlivreddere ved livreddertårn
HVAD ER EN KYSTLIVREDDER ?
BLIV KYSTLIVREDDER

Livredning.DK

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  • Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion