Livredning.DK
IDE TIL IS-LIVREDNINGPOWERHEART AED
KLIK FOR FOTO
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


INGEN IS ER SIKKER IS

POWERHEART AED DEFIBRILLATOR POWERHEART AED DEFIBRILLATOR DIN ANNONCE HER?

Uddannede unge frivillige kystlivreddere har en POWERHEART AED med sig på badestranden.
Den er let at anvende, siger de og anbefaler en vid udbredelse af denne model overalt i Danmark blandt lægfolk.

Livredning.DK ISKOLDT. Vinter bringer os spænding med koldtvands-sports og mulighed for at gå på vandet. Tusindvis af mennesker worldwide vil blive ofre for isulykker - mange isulykker vil praktisk talt foregå i al ubemærkedhed. Isen revner og de vil befinde sig nedsunkne i iskoldt vand. Mirakuløst vil de trække sig selv op af vågen, måske med hjælp fra en ven, og måske varer ulykken kun få minutter. Flove begiver de sig hjem til varmen, tører deres tøj og siger tak.

KILDE: wateroperations.com

Trist nok
Når alarmberedsskabet er nået frem til en isulykke er konstateringen allerede gjort; isen er ikke sikker. Ofret (ofrene) kunne ikke bevæge sig op af det hurtigt dræbende vand og tililende wannabe-redningsfolk kan herefter også opleve sig selv opslugt i det kolde vand uden hjælp at hente. Trist nok. Faktum er, at deres nødråb ikke var nødvendige, hvis isen var sikker.

Klokken er halvfem om eftermiddagen, tæt på tiden for de fleste isulykker, (børn har fri fra skole og er ude at lege). Dagslyset forsvinder pø om pø og efterlader dig med ringe sigtbarhed og temperaturen falder. Pludselig er der en isulykke på skøjtesøen og du reagerer. Alt, hvad du behøver at foretage dig, er at operere efter to basisprincipper:

 1. Der er kun een ting, du skal gøre hver gang: Gå hjem
 2. Ingen is er sikker is - enhver is, du vil foretage en livredning fra kan revne hvorsomhelst nårsomhelst.

PLANLÆG DIT LOKALE IS-LIVREDNINGSBEREDSSKAB
Vær forudseende og planlæg sikkerheden ved din skøjtesø før vinteren sætter ind. Det første trin, når det gælder skøjtesikkerhed og sikkerhed ved isfiskeri, er planlægning. Denne planlægning kan foretages allerede i sommermånederne.
MOBIL PLATFORM TIL IS-LIVREDNING Mobil platform til is-livredning
Vel om få år ses den ny mobile platform til is-livredning ved mangt en offentlig og privat skøjtesø i Danmark. Ikke at man behøver have den sammenklappet under sengen på sit hotelværelse, slet ikke, men i USA er den røde "RESCUE ALIVE" for længst udbredt til steder, hvor der skøjtes og is-fiskes. Steder, hvor sikkerhed er vigtig. Rescue Alive er en stabil arbejdsplatform for is- og vand-livredning. Vægtfordelingen til-lader livredderen at gennemrejse isens overflade og derefter nå ofret. Den burde findes ved enhver kommunal skøjtesø og gadekær fra Skagen til Tønder. Det mener LIVREDNING.DK
Læs mere & se fotos + video
Nedenfor vil vi gennemgå det, der skal foretages ved ulykkesscenen efter at isen er revnet.

Kompetence Niveau (Awareness Level)
Enhver som får brug for at respondere på en isulykke, bør være trænet og uddannet til Kompetence Niveau i is-livredning Dette Kompetence Niveau ("the ice rescue Awareness Level") er defineret af det amerikanske "National Fire Protection Agency". Kursus er af 4 timers varighed. Kompetenceniveauet ("the awareness level") på dette kursus er et absolut minimum for hvad, man bør kunne. Dels for at redde et menneske op af isens våge, dels for at undgå at isulykken udvikler sig yderligere i uheldig retning.

Folk, der har opnået Kompetence Niveau ("Awareness Level") inden for islivredning, bør være udrustet med PPE-udstyr (Personal Protection Equipment, personligt beskyttelsesudstyr) som listet nedenunder. "Awareness Level"-uddannelse og PPE-udstyr er især vigtigt ved islivredning, idet tilfældige redningspersoner kan ende op i samme tilstand som det første offer og dermed blot komplicere redningsoperationen.

Den første person på scenen med Kompetence Niveau er den, der skal indtage possitionen som ulykkes-leder. Denne person, som kalds en IC (Incident Commander), skal på meget kort tid varetage mange opgaver. Uddelegering af opgaver til medhjælpere kan være kritisk.

Kompetence Niveau medfører, at man er i stand til at udøve og uddelegere følgende opgaver ved en is-ulykke:

(ikke nødvendigvis i denne rækkefølge)

 1. Vær på baggrund af tidligere iagttagelser og isredningsplaner klar over, hvor og hvordan du kan tilgå ulykkesstedet. I forvejen kan dervære tegnet et kort med signaturoplysninger over isens bæredygtighed. Vær også klar over, hvilket udstyr, der bliver brug for og få tilstedeværende personer til at hende det øjeblikkeligt.
 2. Fremskaf PPE-udstyr såsom redningsvest, is-handsker og andet udstyr, som beskrevet på denne side
 3. Foretag en øjebliksvurdering for at bestemme, hvem der bør tilknyttes ulykkesscenen og hvilken type redning, der kræves. Kikkert og lygte kan være til gavn. Skriv informationer om det ønskede udstyr ned på en i forvejen udarbejdet standard check-liste, så intet glemmes. Check-listen, der også har et topografisk kort over området, gives til en betroet hjælper, der er hurtig til at fremskaffe det fornødne.
  • Identificer skader, der udgør en trussel mod liv og helbred
  • Få styr på antallet af ofre og - hvis det er muligt - få styr på ofrenes tilstand. Ofres tilstand kan ved is-livredning, som ved enhver anden livredning indgå i en A.S.A.P.S*-vurdering (Aggressive; Selv-reddende; Alarm-tilstand og uden mulighed for at hjælpe sig selv; Passive; Synkende)
  • Vid hvor og hvordan du opnår den fornødne assistance
  • Sæt en prik ved kysten ud for hvert is-offer.
 4. Tilkald udrykningspersonale inklusiv et isrednings-certifikeret personale. Hvis også der er tale om sunkne biler, kan dette betyde, at også en særlig kranbil skal rekvireres.
 5. Sørg for at en person tager imod udrykningspersonalet, når dette ankommer til is-ulykken. Det er vistigt at udrykningspersonalet straks ved ankomsten får korrekte og koncise informationer og ulykkens karakter og seneste udvikling.
 6. Sørg for at opretholde sikkerheden omkring isulykkesstedet
  • Opdel stedet i zone A (is og vand), zone B (operationel landfast område) og zone C (politi og beredsskab)
  • Hold tilskuere, medier og ofrenes familier i zone C
  • Hold øje med tilstanden hos vidner og familie
  • Sørg for, at alarmberedsskab uhindret har mulighed for til- og frakørsel. Der skal være fornøden adgang til offentlig vej og intet må blokere.
 7. Re-vurder ofret (ofrene), om muligt.
 8. Begynd din kommunikation med ofrene, hvis alarmberedsskabet endnu ikke er ankommet til is-ulykken (brug evt. megafon)
 9. Tal med vidner og nedfæld informationerne på en lap papir, hvis alarmberedsskabet endnu ikke er nået frem.
*A.S.A.P.S. er et meget nyttigt teoretisk værktøj, udviklet af Lifeguard Systems, Inc til at få overblik over, hvorledes man bedst kommunikerer med ofret og hvordan is-rednings-dykkerne skal tilrettelægge arbejdet. Herunder hvordan is-livrednings-dykkerne træffer de bedste beslutninger om, hvilket is-livredningsudstyr, der skal anvendes; hvor mange is-livrednings-dykkere, der skal sendes ud; hvilket offer, der skal reddes op af vågen først, hvis flere mennesker er gået gennem isen; og hvilket udstyr paramedicinerne skal have klar til brug.

Amerikanske "National Fire Protection Agency" anbefaler borgere med certificeret Kompetence Niveau i islivredning af og til stikker hovederne sammen og ved private møder i lokalsamfundet gennemgår hinandens check-lister for at få styr på præcis hvor islivredningsudstyret er placeret og at det er intakt og tilgængeligt. En sådan checkliste kan snildt laves på et stykke lamineret pap i kreditkortstørrelse.

Hvis du har opnået kurset Konpetence Niveau i Islivredning, så kender du også den gyldne regel: GÅ IKKE UD PÅ ISEN! For som de amerikanske is-livreddere så lyrisk udtrykker sig:

"If the victim fell through, so likely will you"

Hvis ofret er drattet gennem isen, er der altså stor risiko for, at du også gør det. Og din chance for overlevelse er sikkert meget mindre end ofrets. To ofre kan aldrig være bedre end et.

Operationelt Niveau (Operational Level)
Operationelt Niveau drejer sig om kystbaseret is-livredning.
Har man som is-livredder opnået Operationelt Niveau, så kender man de mangeartede former for islivredning og ved, hvordan der skal ageres ved næsten enhver is-ulykke. Certificering i Operationelt Niveau i is-livredning kræver to dages uddannelse efterfulgt af adskillige årlige træningssessioner, hvor der lægges stor vægt på følgende:

En såkaldt Rescue Reach Pole (fra MARSARS) med en hyrdestavslig-nende krog for enden er et fremra-gende udstyr til is-livredning ved den lokale skøjtesø om vinteren. En Rescue Reach Pole kan være til gavn for ethvert islivrednings-beredsskab. Såvel for det lokale beredsskab, der består af frivillige borgere som for det beredsskab, der er udsendt via alarm 112.

 1. Den rigtige påklædning og udstyr til islivredning. Mere herom på denne side.
 2. Undervisning i førstehjælp ved hypotermi. Opgradering af is-dykker-livrednings-certifikat.
 3. Sikring af, om alle opgaver under Kompetence Niveau er i orden.
 4. Træning i at kunne foretage en A.S.A.P.S.-vurdering i løbet af få sekunder.
 5. Implementering af kystbaseret is-livrednings-beredsskab, der er i stand til: at hjælpe ofret med selvrednings-procedurer og at række/smide hjælpemidler ud til ofret
 6. Udøvelse af assistance til det ankomne nødalarmberedsskab og til paramedicinerne.

Kystbaserede redningsprocedurer
Kommunikation med ofret er bydende nødvendigt. Berolig aggressive isofre og få dem til at holde op med at bruge unødig kostbar energi på at komme op at vågen. Få Selv-reddende ofre til at følge dine instruktioner og få med en kraftfuld kommunikation Alarm-ofre til at hjælpe sig selv så meget som overhovedet muligt. Kraftfuld kommunikation kan være med til at ændre Passive ofre til Alarm ofre. Der er langt mindre at gøre, hvor ofre synker, men gør hvad du kan og vær snarrådig.

Udstyr isofret med flydemidler med god opdrift, så synkning undgås.

Vigtigste er det, at isofret hurtigst muligt udstyres med flydemidler. Ingen ved jo, hvor lang tid, der går før isofret kan trækkes i land og ingen ved, om isofret pludselig mister bevidstheden.

AT RÆKKE:

 • Hvis isofret er mindre end 25 meter fra kysten, så anvend en rescue throw rope bag. Om is-livredningsudstyr, se denne side.
 • Hvis isofret er mindre end 15-17 meter fra kysten, så anvend en inflated fire hose med to fastgjorte liner. Om is-livredningsudstyr, se denne side.
 • Hvis ofret er tæt ved land, da brug en Rescue Reach Pole. Du han også bruge diverse andre livredningsremedier, som er beskrevet på denne side.
 • Anvend eventuelt en redningskanon til at etablere en fysisk kontakt til isofret ude i vågen. Et redningsudvalg under LIVREDNING.DK testede i sommeren 2002 en svensk redningskanon fra JCL-SWEDEN, som under visse omstændigheder finder anvendelse ved is-livredning.

I det øjeblik en islivredning kræver, at man sætter en fod på isen, kræves der det, amerikanerne kalder Technician Level ice rescue I det øjeblik en is-livredder betræder isen ændrer hele redningsoperationen karakter idet redningsmanden nu er i direkte fare for at falde gennem isen og miste livet. Er man som cevil borger først uddannet som Technician Level ice rescue, så må man også have is-livredningsudstyret i orden. Og det er ikke så lidt (læs mere her).

Glem ikke den vigtigst regel ved enhver islivredning:
Der er kun et job, du skal gøre: GÅ HJEM

**
tl[ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


**
RELATEREDE EMNER:

Kend kystlivredderens FLAG
KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
Foto: Livredning.DK

Isen er farlig
Islivredning (Om isens bæreevne: Myte & Virkelighed)
Hypotermi
Mobil platform til is-livredning: Rescue Alive
Diverse fotos af ny defibrillator (AED)
DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
OPGAVERNE PÅ STRANDEN
KYSTMORFOLOGI
TURIST-ASPEKTET
HISTORIE
REDNINGSUDSTYR
UDLANDET
KYSTLIVREDDERPRØVEN
HVAD ER EN KYSTLIVREDDER ?
BLIV KYSTLIVREDDER
Livredning.DK

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2004  *  Støtteforeningen Kystlivredning i Nordjylland / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion