Livredning.DK
Opfattelse og vurdering af hændelse
 
Opfattelse   
Mennesker, der overværer en drukneulykke bliver påvirket af andre tilskuere. Af forskellige årsager vil nogle være tilbøjelige til at undgå at blive involveret.  
Revler & Hestehuller
Revler, revledannelse, hestehuller, strøm & bølger.

Animation af hestehuller
Se en animation af hestehuller

Hestehuller (reportage)
Disse druknemaskiner ville være en Stephen King gyser værdig, mener Vesterhavs-kystlivredder...

Effekten af andres opfattelse  
Hver kystlivredder på "scenen" vil danne sig en personlig vurdering af omfanget af ulykken og vurdering af hvorvidt en redningsaktion er nødvendig. Under en kystlivredders vurdering af en hændelse kan det have betydning, at andre tilstedeværende kystlivreddere ikke reagerer sønderligt, hvorfor kystlivredderen selv ikke finder det nødvendigt at gribe ind. Hvis de tilstedeværende kystlivreddere er utrænede, kan en reaktions-brist medføre en tragedie.  

Effekten af tilskuerne  
En flok tilskuere kan influere på kystlivredderens enve til hurtigt at gribe ind.  

Jo flere mennesker, der er stimlet sammen, jo mindre ansvar vil en tilstedeværende føle under en redningsaktion. Dette skyldes sjældent en brist i ønsket om at hjælpe, men oftest skyldes det en overdreven tro på andres færdigheder og en manglende tro på egne. 

Kystlivredderens forudsætninger 

  • Evnen til at genkende en ulykkessituation forbedres gennem regelmæssig træning og deltagelse i fingerede ulykker.
  • Mod er nødvendig for at kystlivredderen kan overvinde den følelse af frygt, som fremprovokeres af ulykkessituation.
  • Den potentielle redningsmand må være rede til at acceptere sig selv som den problem-ansvarlige, der skal sørge for at ulykken for en lykkelig udgang.
  • Den trænede livredder må være rede til at bedømme, hvilken redningstype, der skal iværksættes og rede til at opmuntre andre til at assistere.
Vurdering 
Tænk før du handler! 
Uanset grad og omfang af evnerne hos den kystlivredder, der genkender en ulykke, er en korrekt vurdering af ulykkens omfang og karakter af vital betydning. 
Forkert redningstype kan resultere i, at kystlivredderen bringer sig selv i livsfare. 

Vurderingen af hændelsen er netop grundlaget for, at kystlivredderen minutiøst og snarrådigt kan planlægge redningsaktionen. 

Kystlivredderens evner 
Enhver succesfuld redning fordrer at kystlivredderen besidder et fyldestgørende niveau af: 
 

 INDSIGT  
  • Kystlivredderen skal kunne forstå en pludselig melding vedrørende en nødsituation i kystlivredder-området.
 EVNER  
  • Kystlivredderen skal være i stand til at udøve de livrednings-teknikker, der kræves under enhver badeulykke i kystlivredder-området.
 FITNESS  
  • Kystlivredderen skal være så fysisk veltrimmet, at han er i stand til at udøve enhver livrednings-teknik, som måtte blive aktuel i kystlivredder-området.
 DØMMEKRAFT  
  • Kystlivredderen evner på kort tid at tilegne sig ny viden om kystlivredning på højere niveau.
  • Kystlivredderen evner at vurdere egne fysiske begrænsninger ved meget krævende redningsaktioner.
  • Kystlivredderen evner at træffe logiske beslutninger.


Faktorer, der kan påvirke en ulykessituation
Ved siden af kystlivredderens egne evner, kan følgende faktorer influere på plan og handling under en drukneulykke:

Tid anvendt på vurdering af ulykken
Tiden, kystlivredderen anvender på vurdering af ulykkens omfang og karakter, kan variere fra en øjebliks-bedømmelse (række ud og gribe fat i en forulykket) til at udarbejde en velovervejet handlingsplan (beslutte, hvordan man skal redde folk, der er afskåret fra hjælp som følge af tidevand).

IKKE TO DRUKNEULYKKER ER ENS. REDNINGSAKTIONER VIL VARIERE
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at informere nogle af myndighederne. Hvis en personlig redning skønnes for farlig, kan det være bedst at ringe, radio-opkalde eller løbe efter hjælp.

VURDERINGSTIDEN VIL VARIERE, MEN DET ER VIGTIGT AT BRUGE TID PÅ AT FÅ EN KORREKT BEDØMMELSE AF ULYKKENS OMFANG OG KARAKTER

Succeen af en redning vil afhænge af rettidig omhu og en nøje vurdering af situationen.
**

 

landinspektør-bygningsafsætning-landmåler-byggeri-opdeling-ejerlejligheder-landmåling
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion