Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion


Kystlivredning i San Diego

Historie

Kystlivredning i San Diego De første kystlivreddere i San Diego| Kystlivredning i San Diego Klippeskred og kystlivredning| Kystlivredning i San Diego Kystlivredning 24/7|
Kystlivredning i San Diego Kvinder i kystlivredning| Kystlivredning i San Diego Kystlivredning 24/7/365| BOOKMARK BOOKMARK|
KYSTLIVREDNING I DANMARK
Kystlivredningens historie ved San Diego i Californien

Kystlivredning i San Diego De første kystlivreddere i San Diego

Kystlivredning i San Diego begyndte i 1917 efter at 13 badegæster druknede på en enkelt dag ved stranden Ocean Beach. Tre livreddere blev indledningsvist tilknyttet det stedlige Police Department. De blev ansat til at overvåge og udføre kystlivredning ved det populære Wonderland Park.

Livredningstjenesten blev snart udvidet til at omfatte strandene Old Mission Beach og La Jolla Cove. Kystlivredderne ved La Jolla Cove havde hverken livrednings- eller kommunoikationsudstyr og de var ansvarlige for enhver badeulykke ved La Jolla.

Spade Burns - Den første chef-kystlivredder i San Diego

Den første chef-kystlivredder, Spade Burns, blev ansat i 1923 og han arbejdede med Police Substation #1 som sin base. I 1926 blev the Children's Pool lifeguard station grundlagt og som navnet antyder var dette en station af bassin-livreddere, som skulle tage sig af børns badesikkerhed i svømmebassiner. Året efter, i 1927, blev der etableret kystlivredning på stranden Mission Beach og i 1929 på stranden Pacific Beach.

Under 1930'ernes økonomiske depression, der jo startede med børskrakket i oktober 1929, blev staben af kystlivreddere ved San Diego reduceret, men adskillige drukneulykker ved Mission Beach fik ansvarlige byrådspolitikere fra the City Council til at geninføre en tilfredsstillende kystlivredning. I 1935 omfattede kystlivredningen ved San Diego (the San Diego Lifeguard Service) seks fuldtids-kystlivreddere og tretten sæson-kystlivreddere. Den Anden Verdenskrig drænede kystlivredningen for bemanding, idet flere af kystlivredderne skulle bruges i militæret - men byrådet i San Diego sørgede for, at der på intet tidspunkt var under syv fuldtids-kystlivreddere på job (on duty) ved strandene.

I 1947 bliv San Diego's kystlivredning overført fra the Police Department til den dengang nyoprettede parkforvaltning, Park and Recreation Department. Nogle af byens kystlivreddere var utilfredse med denne forandring og det fortælles, at chef-kystlivredderen sagde sin stilling op; Men under denne nye forvaltning oplevede kystlivredderne nogle signifikante forbedringer. Kystlivredder-uniform blev obligatorisk, regelmæssige livredningsøvelser og -prøver samt standardiserede ansættelsesprocedurer blev indført. Udstyrsmæssigt var der forbedringer med to-vejs radiokommunikation i strandenes livrednings-køretøjer og dertil kom etablering af hovedkvarters-livredningsstationer mellem strandenes mange livreddertårne.

Livredning fra klipper i San Diego - Cliff Rescue

Kystlivredning i San Diego Klippeskred og kystlivredning

Kyst-klipperne ved San Diego har altid medført alvorlige ulykker med lejlighedsvise skred af store klippestykker. Disse skred har flere gange nødvendiggjort redningsaktioner. I 1940'erne blev en "klippe-rednings-maskine" udviklet til et lokalt brandvæsen, the Ocean Beach fire station. Denne livrednings-maskine var basalt set en kran tilslutet et redningskøretøj. Kranen havde et stærkt spil, som tillod brandmanden en hurtig nedhaling til ofrene i vandet og en hurtig ophaling til sikkerhed straks efter at brandmanden havde fastgjort ofrene til rebet.

I 1950'erne blev dette apparat af en redningskran overført til kystlivredningstjenesten, the Lifeguard Service, fordi brandvæsenet ofte havde andre opgaver inde i storbyen, når der var alarmeringer som følge af klippeskred ved kysten. Ansvaret for redning af menneskeliv i forbindelse med klippeskred ved San Diego har indtil dato været kystlivreddernes myndighedsområde. Gennem tiden er "klippe-rednings-køretøjerne" udskiftet og ændret adskillige gange. Hver gang med signifikante forbedringer. I dag udfører kystlivredderne ved San Diego typisk 50 eller flere "klippe-redninger" hvert år.

Kystlivredning i San Diego Kystlivredning 24/7

Tower 13 - Mission Beach - San Diego - November 2003 Lifeguard HQ - Mission Beach - San Diego - November 2003
LIVREDNING.DK kystlivredder i San Diego:
Redaktionen på LIVREDNING.DK blev i 2003 inviteret til Californien af en emigreret lillebror. Ved denne lejlighed blev San Diego's kystlivreddere aflagt et besøg. De klik-bare fotos i dette felt er fra besøget i San Diego i november 2003.
Lifeguard 4WD - Mission Beach - San Diego - November 2003 2 x Lifeguard 4WD - Mission Beach - San Diego - November 2003
Flere fotos fra San Diego
I 1950'erne begyndte dykning at blive en populær sport ved strandene. Dette udløste en markant forøgelse af vandaktiviteter. En følge heraf blev stiftelsen af et hold kystlivreddere med speciale i dykning. Dette nye afsnit af San Diego's kystlivredning fik navnet the San Diego Lifeguard Service Dive Rescue Team

Ligeledes i 1950'erne, blev stranden ved Mission Bay gjort mere besøgsvenlig med en større skrabning af mudder og slam. I folkemunde var stranden ved Mission Bay - på grund af slam og mudder - gennem længere tid blevet kaldt "the False Bay". Havnevagten, the Mission Bay Harbor Patrol blev udvidet med kystlivreddere til at patruljere bugten og forestå sikkerheden for badegæster. Dette var gnisten til en omfattende ekspandering og planlægning inden for San Diego's kystlivredning. Et kystlivredder-hovedkvarter blev til sidst etableret på stranden ved Mission Bay og der blev indført patruljerende kystlivreddere fra solopgang til midnat. Dertil kommer, at der alle døgnets 24 timer var vagthavende kystlivreddere til at betjene hovedkvarterets radio-nødkommunikationsudstyr.

I 1960'erne begyndte kystlivredderne ved San Diego at modtage speciel træning og uddannelse i førstehjælp og CPR (cardiopulmonary resuscitation = hjertemassage). En stadigt voksende interesse for vandaktivitet gjorde, at kystlivredderne nu fik en udvidet uddannelse i brug af dykkerudstyr. Efterhånden som nye San Diego badestrande blev skabt ved hjælp af import af sand til kystlinien, fik kystlivredderne nye opgaver og der blev ud over overvågning og sikkerhed fokuseret på service over for badegæster. Serviceopgaver som vi jo herhjemme kender fra de danske kystlivreddere ved Vesterhavets populære badestrande.

San Diego's kystlivreddere har længe haft ansvar for håndhævelse af love og regulativer ved badestrandene. In 1952 ulovliggjorde the Municipal Code (en kommunalt regelsættende myndighed svarende til en dansk politimester, der jo udsteder en lokalt gældende politivedtægt) enhver nægtelse af at følge anvisninger og ordre udstukket af kystlivreddere. I 1972 blev kystlivreddernes myndighed udvidet med med kompetencegraden og titlen "Public Officer". Kystlivredderne var hermed beføjede til at arrestere lovovertrædere og personer, som udviser en krænkende optræden. Dette medførte, at kystlivreddere ofte blev indkaldt til møder i byretten. Ikke nok med det. Kystlivredderne blev givet en særlig beføjelse til at stævne strandenes besøgende for retten. I samme år blev nogle af kystlivredderne under havnevagten udpegede til at være havne-politi

Kystlivredning i San Diego Kvinder i kystlivredning

Kvindelige kystlivreddere kom til i 1970´erne

i 1970'erne begyndte kvinder at blive ansat som kystlivreddere. Livredningsudstyr blev fortsat forbedret og redningsbåde blev ofte taget i brug, når svømmere var kommet for langt til havs. Mod slutningen af årtiet resulterede en alvorlig indlands-oversvømmelse i vintermånederne flere gange i, at personer druknede i forsøg på at krydse regnvands-udvidede floder. Kystlivreddere blev straks ansat til at redde mennesker, som var fanget af turbulerende vandmasser i disse floder - og det var herved, at the San Diego Lifeguard River Rescue Team opstod. Gennem årene har dette team været reformator og fornyer inden for redningsmetoder i oprørt vand og the San Diego Lifeguard River Rescue Team er da også blevet kendt som et af USA's mest effektive og hurtigtarbejdende teams inden for livredning. I samme tidsperiode begyndte kystlivredderne at blive uddannede som en slags "nød-medicinske teknikere" og fik tilnavnet Emergency Medical Technicians. Dette forbedrede væsentligt kystlivreddernes evne til at give badegæster den rigtige behandling ved badestrands-relaterede ulykker og ved sygdomstilfælde.

I slutningen af 1970'erne blev den del af kystlivredderne, som stod for sikkerhed i havnen, gjort til en selvstændig enhed helt uden for livredningstjenesten og fik navnet Mission Bay Harbor Patrol. Visse ansvarsområder overlappede fortsat, men kravene til svømmefærdigheder inden for Mission Bay Harbor Patrol blev lempet mod en skærpelse af krav til sejlads, bådmanøvrering og bådpatruljering. Adslillelsen arbejde med sikkerhed på badestranden (the Lifeguard Service) og arbejde med sikkerhed i havneområdet (Mission Bay Harbor Patrol) varede frem til 1987, hvor havnefunktioner og havneopgaver igen blev en del af kystlivreddernes (the Lifeguard Service) ressort.

Kystlivreddere er del af alarmcentral
KYSTLIVREDDER-ALARMCENTRAL:
I dag kan personer, som ringer til 9-1-1 blive øjeblikkeligt omstillede til the lifeguard dispatchers, som kystlivredder-alarmcentralen ved San Diego's badestrande kaldes.
I de tidlige 1980'ere blev San Diego's chef-kystlivredder Kaptajn Bob Shea spurgt af det amerikanske livredningsselskab United States Lifesaving Association om han ville hjælpe med udarbejdelsen af en national manual for kystlivreddere I samarbejde med kystlivredder-repræsentanter fra Los Angeles og fra Huntington Beach blev "Lifesaving and Marine Safety" færdiggjort og publeceret. Det blev USA's første nationale opslagsbog for kystlivreddere med oplysninger om kystlivredder-træning, havsvømning, kystlivredder-uddannelse og det meste af hvad der er værd at vide for kystlivreddere. Også i Danmark har man en opslagsbog for kystlivreddere. I Danmark kom den første kystlivredningsbog i 1990 og den blev forfattet af blandt andre lektor ved Aalborg Seminarium, Arnth Nielsen. Samme danske forfatter, der er svømmebogsforfatter siden 1970, forfattede i dette årtusind sammen med to andre kystlivrednings-forfattere bogen "Livredning 2000" (347 sider; A4-format; ISBN 87-983565-7-7). "Livredning 2000" kan lånes på biblioteket og købes hos førende boghandlere.

Ved badestrandene langs millionbyen San Diego er natte-livredninger ofte nødvendige. Og ofte, når det mindst ventes. Nattens vagthavende kystlivredderne bruger derfor tit at ringe efter forstærkning fra de sovende kystlivreddere i deres respektive hjem inde i byen. Om natten er der derfor - 365 dage om året - mindst to kystlivreddere "on duty". Sådan har det været siden 1984. Kystlivreddernes opgaver om natten omfatter "svømme-livredninger", "båd-livredninger", "Klippe-livredninger", førstehjælp og forefaldende opgaver i øvrigt.

Kystlivredning i San Diego Kystlivredning 24/7/365

I løbet af 1980'erne blev det amerikanske 9-1-1 nødalarmeringssystem implementeret i San Diego området. Dette telefonnummer, som delvist svarer til det danske 1-1-2, anvendes som de fleste ved over hele USA ved livstruende ulykker af enhver art. Desværre blev San Diego kystlivredderne - på trods af deres 24-timers strand-bemanding året rundt - ikke inkluderet i 9-1-1 systemet. Flere års arbejde på at korrigere for denne forsømmelse resulterede i juni 1990 i en fuld integration af the San Diego Lifeguard Service under 9-1-1 nødsystemet. I dag kan personer, som ringer til 9-1-1 blive øjeblikkeligt omstillede til the lifeguard dispatchers, som kystlivredder-alarmcentralen ved San Diego's badestrande kaldes. Kystlivredder-alarmcentralen modtager ved opkald automatisk navn og adresse på personen, som kaldte 9-1-1.

Martin Laurberg Surf's up.
Livredning r´us! Den tidligere danske kystliv-redder Martin Laurberg er i dag forsker i Califor-nien, hvor han i fritiden plejer sin kystlivredder-vandføling med surf-riding på ocean-bølgerne. Download og se nye QuickTime movies af Martin surfe med de to californiske surfer-dudes Iraj og Albion. God baggrundsmusik.
Movie #1 (5 mb)
Movie #2 (30 mb)
Movie #3 (40 mb)
Movie #4 (29 mb)
Movie #5 (19 mb)
QuickTime installeres herfra
--
Livredning r´us! SURFING TIPS. I Californien, hvor enhver kystlivredder anvender surf-board i livredningen bruges disse grundlæggende teknikker, som beskrives på engelsk på denne side. Duck Diving er fx. elementært, når bølger forceres på udturen væk fra stranden. Tjek sidens illustrationer og filmklip. Læs siden Surfing Tips
I løbet af 1990'erne blev der foretaget adskillige forbedringer af redningsudstyr anvendt af San Diego's kystlivreddere. Specielt skal nævnes en ny type redningsbåd og "klippe-rednings-køretøjet" blev erstattet af en ny type 4-hjulstrækker, som kan anvendes til både flod-livredning få kilometer inde i landet og til "klippe-livredning" langs kystlinien. I firehjulstrækkerne forefindes der til enhver tid dykkerudstyr og alt, hvad kystlivreddere kan have brug for af moderne redningsudstyr. San Diego's chef-kystlivredder B. Chris Brewster blev af United States Lifesaving Association (USLA) bedt om at lede et udvalg til udarbejdelse af en kystlivredderuddannelse gældende for kystlivreddere ved badestrande over hele USA. Et pensum til denne uddannelse blev sammensat og godkendt og the San Diego Lifeguard Service blev en af de første kystlivredder-services, som i USA blev nationalt certificerede. Det skete i maj 1994.

Kort efter at pensum til kystlivredderprøven var afsluttet fandt USLA's bestyrelse det nødvendigt at opdatere uddannelsesbogen. San Diego's chef-kystlivredder B. Chris Brewster blev derfor bedt om at redigere bogen og efterfølgende få den publiceret i et kæmpeoplag. Brewster dannede et udvalg af kystlivredningskyndige og fik snart udgivet en ny manual med uddannelseskompendium og pensum. The United States Lifesaving Association Manual of Openwater Lifesaving blev publiceret i marts 1995 og er siden anvendt til uddannelse af kystlivreddere over hele USA. Ved Vesterhavet i Danmark finder man endda kystlivreddere, som af egen drift har købt denne gode amerikanske bog på Internet og medbragt den i kystlivreddertårnet. Seneste udgave af den amerikanske bog om kystlivredning er på over 400 sider og udkom i 2003 (skriver 2005, red.)

Kystlivredderne i San Diego, the San Diego Lifeguard Service fortsætter ufortrødent med at udvide og forbedre aktiviteten ved badestrandene for at tilpasse sig strandenes stadigt voksende popularitet. Kystlivredningen er kvalitetsmæssigt nået en lang vej siden 1917 og i takt med at kystlivredningen forbedres vil ikke alene San Diego Lifeguard Service få glæde af det. Det vil også vor egen kystlivredning i Danmark.

**[ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


**
Rødhus Strand i panorama

RELATEREDE EMNER:

Kend kystlivredderens FLAG
KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
Foto: Livredning.DK
Livredderjob i Californien
Havsvømning hitter for livredder og kystlivredder
Basalt ved havsvømning
Du er en livredder
AED I DANMARK
Livredder, pas på smittefare!
Livredning - Artikler - Kystlivredning
Uerfarne kan anvende defibrillatorer
Diverse fotos af ny defibrillator (AED)
Derfor POWERHEART AED på badestranden
Derfor POWERHEART AED til politiet
AED er brugervenlig - selv for børn
AED'ens vej til lægmandsbrug
En AED med en Ph.D.
Deltag i ON-LINE DEBATFORUM om AED-defibrillatorer i offentligheden
DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
OPGAVERNE PÅ STRANDEN
KYSTMORFOLOGI
TURIST-ASPEKTET
HISTORIE
REDNINGSUDSTYR
UDLANDET
KYSTLIVREDDERPRØVEN
HOLDFOTO af kystlivreddere ved livreddertårn
HVAD ER EN KYSTLIVREDDER ?
BLIV KYSTLIVREDDER

Livredning.DK

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion