Livredning.DK
Livredning.DK + Kystlivredning.DK
Nyhedsmedie for Kystlivredning • Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section( (+45) 9811 5454 • Editorial staff
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion

Livredderjob i Californien

Kilde: California Employment Development Department
JOBBET. I modsætning til den udbredte opfattelse har en LIVREDDER ikke et afslappende job på stranden. Faktisk kan en normal arbejdsdag være hård og krævende. I Californien har dem, der vælger at tage udfordringen op som livreddere en bred kam af muligheder - lige fra jobs ved offentlige og private swimming pools til livredning ved floder, søer og ocean-strande. De aktuelle pligter og ansvarsområder afhænger af stedet en livredder arbejder. Alle deler samme høje niveau af ansvarlighed og må være rede til at yde livredning og førstehjælp, når ulykken er ude.

Livredderjob i Californien Opgaverne

Mission Beach i San Diego
Livredning r´us! Kystlivredning i San Diego

Kystlivredning i San Diego begyndte i 1917 efter at 13 badegæster druknede på en enkelt dag ved stranden Ocean Beach. Tre livreddere blev indledningsvist tilknyttet det stedlige Police Department. De blev ansat til at overvåge og udføre kystlivredning ved det populære Wonderland Park.
Læs mere
Bassin-livreddere, som arbejder ved offentlige og private anlæg har et sikkerhedsansvar for bassiner, vipper og tilstødende områder. Som oftest arbejdende parvist overvåger livredderne konstant svømmere inden for deres område, sørger for at reglementet følges, giver førstehjælp og - om nødvendigt - anvender redningsteknikker beskrevet af Red Cross. De fører også logbog/dagbog og skriver rapporter og klarer den tekniske drift af bassinet. Livreddere kan udøve andre pligter så som at arbejde som kassemester i en snack bar. Livreddere, som er certificerede Water Safety Instructors, (WSI), udarbejder timeplaner for svømmehold og underviser børn og voksne i svømning.

Beach Lifeguards, som kystlivreddere ofte kaldes i Californien, arbejder langs Californiens kystlinie fra Santa Cruz til San Diego og ved nogle af de større californiske indlands-søer. De holder udkig fra en station eller fra et tårn og holder øje med ting som overtrædelse af strandens reglement, ulykker i vandet og tegn på svømmere i potientielle eller faktuelle vanskeligheder. Livreddere bruger redningstorpedoer, rescue boards og anerkendte teknikker, når en nødstedt svømmer reddes. De giver førstehjælp til ofre udsat for nærdrukning og til den, der lider efter sår, brækkede knogler, hjerteanfald/hjertestop. De fører en logbog med minutiøs beskrivelse af større hændelser.

Nogle Beach Lifeguards (kystlivreddere) er specialiserede og fungerer udelukkende som redningsbåds-livreddere - rescue boat crew members også kaldet. Disse patruljerer anviste kyststrækninger og opererer efter rapporteringer om nødstedte og forulykkede badegæster, skadede og synkende både, tilskadekomne personer til søs samt nødlandede/havarerede flyvemaskiner i vandet. Beach Lifeguards (kystlivreddere) kører med 4-hjulstrukne køretøjer. udstyret til større nødsituationer så som ophaling af havarerede både eller klippeulykker. Beach Lifeguards (kystlivreddere) arbejder også under vandet, hvor der bl.a. foretages eftersøgninger. De tilbyder også sikkerhedskurser i sejlads og surf-riding samt giver gode råd og tip til badefolket vedrørende aktuelle og stedlige badeforhold.

Den californiske park- og rekreationsforvaltning, the California Department of Parks and Recreation, ansætter for det meste Beach Lifeguards (kystlivreddere) og kun få bassinlivreddere. The State Park Cadet kaldes livreddere ansat på første sæson. Disse noviser lærer ikke blot om livredderens pligter, men modtager også undervisning i juridiske aspekter, kontakt til offentligheden og naturpleje. Når de med succes har endt undervisningen modtager de titlen Lifeguard 1. Cheflivreddere laver arbejds- og timeplaner og assisterer i afviklingen af træning og uddannelse.

Livredderjob i Californien Arbejdsvilkår

Skønt livredderne arbejder med stationer og kontorer som baser, tilbringes størstedelen af arbejdstiden udendørs og i alle slags vejr. Ikke alene udsætter de sig selv for de farlige solstråler - de arbejder også i kulde og regn. Arbejdet er ofte vanskeligt og livreddere skal ofte deltage i daglig fysisk workout - ud over den basale svømmetræning - for at holde konditionen i top. Arbejdet kan også blive yderst stressende. Livreddere må være rede til at styre store og sommetider brutale og bølleagtige menneskemængder, imens livredderområdet overvåges og skannes visuelt. De ved, at gør de ikke deres job korrekt, kan et menneskeliv gå tabt.

Beach Lifeguards (kystlivreddere) risikerer også at komme i livsfare på grund af hypotermi, farlige havstrømme så som hestehuller samt farlige redningssituationer. I vintermånederne patruljerer de stranden mens de er opmærksomme på forandringer af tidevand og de holder øje med svømmere, surfere og dykkere på opdagelse i koldt, barskt vand, hvor de potentielle farer er større end i de varmere sommermåneder.

Livredderjob i Californien Ansættelses-oversigt

De følgende informationer er fra the California Projections of Employment, som er udgivet af californiske the Labor Market Information Division. Tallene nedenunder omfatter Beach Lifeguards (kystlivreddere) og andre livreddere i Californien.

Antallet af ansatte i 1993 15,660
Antallet af ansatte i 2005 16,610
Vækst i antallet af ansatte 1993-2005 6%

Efterspørgslen på permanente Beach Lifeguards (kystlivreddere) forventes i fremtiden at være konstant stigende. Konkurrencen om at få et californisk livredderjob er hård og de fleste stillinger besættes af livreddere fra tidligere livreddersæsoner. Studerende besætter normalt de sæsonbetonede livredderjobs og udskiftningen er temmelig høj.

Bassinlivreddere til friluftsbade hyres oftest om sommeren og også her er stillingerne primært besat af studerende. Den ledende chefstilling er den eneste helårs-besatte stilling

Livredderjob i Californien Løn, timer og frynsegoder

Eftersom de fleste udendørs offentlige og private bassiner kun holder åben i sommermånederne er størstedelen af stillingerne sæsonbetonede og frynsegoderne minimale. I Syd-Californien er strandene flittigt besøgt af badegæster året rundt og Beach Lifeguards (kystlivreddere) er fuldtidsansatte året rundt. De permanent ansatte kystlivreddere i Syd-Californien modtager gratis en sygesikringsordning, andre former for forsikringer og har pensionsordninger.

Startløn for bassinlivreddere kan (ifølge gamle takster fra 1990'erne) beløbe sig fra minimumsløn ved park-distrikter til $13.63 i timen, hvis livredderen er ansat hos the California Department of Parks and Recreation Pool Lifeguard. "Førstegangslivreddere", der arbejder i sommersæsonen kan forvente en timeløn i området $7.50 til $12.80. Permanente fultidsansatte State park cadet Beach Lifeguards (nyansatte helårskystlivreddere) starter med en timeløn på cirka $13.25. En lav livredderløn vil danske livreddere nok mene, men mon ikke de samme vil mene, at Californien har lav skat og et klima i top.

Livredderjob i Californien Ansættelsesbetingelser og uddannelse

Krav til alder og uddannelse afhænger af typen af livredderjob. Parkdistrikterne, park districts, kræver måske at bassinlivreddere er fyldt 16 år, hvorimod stillinger som Beach Lifeguard (kystlivredder) kun kan besættes af livreddere, som er fyldt 18 år. Dertil kommer, at the State of California kræver af ansøgere, at de har bestået 60 college units.
Alle livreddere må have bestået uddannelse fra American Red Cross Lifeguard training og have opdaterede CPR certificates. Livredningsinstruktører må have diplomet water safety instructor (WSI) certificate. Mange livredderstillinger kræver et gyldigt californisk kørekort, California drivers license og visse jobs kræver et såkaldt Emergency Medical Technician (EMT) certificate.

Røde Kors kurserne Basic Red Cross Lifeguard certificate classes afvikles ofte via parkforvaltningerne (park districts), the YMCA og de almindelige uddannelsesinstitutioners svømmeundervisningsafsnit. Førstehjælps-, CPR- og WSI undervisning afvikles ofte direkte af the American Red Cross og andre større og lignende humanitære organisationer.

Arbejdsgiverne ønsker livreddere med fysisk udholdenhed, førstehjælps-færdigheder, menneskekendskab skriftlige færdigheder i aflægning af hændelsesrapporter samt evnen til at arbejde under stres og samtidig reagere hurtigt og korrekt i nødsituationer. Konkurrencen om at få livredderjobs i Californien er hård og arbejdsgiverne udvælger livreddere efter afvikling af stævner i konkurrencelivredning og en af de vigtigere discipliner i udvælgelsesprocessen er disciplinen "run-swim-run".

Livredderjob i Californien Avancement

Bassinlivreddere's muligheder for avancement er temmelig begrænsede som følge af arbejdets sæsonbetonede natur. Men livredderne kan stige i grader og løn ved at påtage sig svømmelærer- og svømmetrænerjobs - måske endda ende som øverste ansvarshavende for badeetablissementet.

Kystlivredderjobbet i Californien (Beach Lifeguard) er langt mere specialiseret og byder på bedre muligheder for avancement Karrierestigen inkluderer bl.a. følgende titler:

  • ocean Lifeguard;
  • senior ocean Lifeguard;
  • rescue boat lieutenant;
  • lieutenant, ocean Lifeguard;
  • captain, ocean Lifeguard;
  • chief, Lifeguard operations division.

Livredderjob i Californien At finde jobbet som livredder i Californien

En af de bedste måder at starte som bassinlivredder er nok hos en lokal parkforvaltning, park district. Lokale bassiner tilbyder ofte kursus i den grundlæggende livredderprøve, basic Lifeguard certificate classes og åbner muligheder for at supplere med tillægskurser, som forøger ansættelsesmuligheden. Eftersom jobbet er sæsonbetonet besættes det ofte af studerende.

Ansøgere, som er interesserede i jobbet som californisk kystlivredder (Beach Lifeguard) bør måske kontakte the California Surf Lifesaving Association og bede om en kopi af the Recurrent Lifeguard Exam Survey, som er en liste med informationer om badestrandenes kystlivredningsorganisationer og disses kravspecifikationer.
De, der overvejer at blive State Lifeguard under parkforvaltningerne (park districts) bør kontakte the California Department of Parks and Recreation.

Livredderjob i Californien Supplerende informationskilder

California Surf Lifesaving Association
PO Box 366
Huntington Beach, CA 92648
(714) 968-9360

California Department of Parks and Recreation
Personnel Office
1416 9th Street
Sacramento, CA 95814
(916) 653-6995

State of California, Employment Development Department, Labor Market Information Division, Information Services Group, (916) 262-2162.

Livredder jobs i USA

Top

**

[ Send denne side til en ven ] [REDAKTION] [BOOKMARK]


**
Rødhus Strand i panorama

RELATEREDE EMNER:

Kend kystlivredderens FLAG
KYSTLIVREDDER-FLAG: Læs hvad grønt, gult og rødt flag i livreddertårnet betyder.
Foto: Livredning.DK
Kystlivredning i San Diego
Hvorfor beskytte din rygsøjle?
Lær om rygsøjlen
Sikkerhed ved hovedspring
Livredder-procedure for spinal immobilisation
Standing Take-Down Manøvren - Livredderhjælp til formodet rygskadet
Drukneulykker - årsager, omfang & forebyggelse
Drukne-forebyggende strategier ved svømmebassiner
Børns badesikkerhed i svømmebassin
Du er en livredder ?
Havsvømning hitter for livredder og kystlivredder
AED I DANMARK
Livredder, pas på smittefare!
Livredning - Artikler - Kystlivredning
Uerfarne kan anvende defibrillatorer
Derfor POWERHEART AED på badestranden
Derfor POWERHEART AED til politiet
AED er brugervenlig - selv for børn
AED'ens vej til lægmandsbrug
En AED med en Ph.D.
Deltag i ON-LINE DEBATFORUM om AED-defibrillatorer i offentligheden
DRUKNING, GENOPLIVNING & REDNINGSAKTIONER
OPGAVERNE PÅ STRANDEN
KYSTMORFOLOGI
TURIST-ASPEKTET
HISTORIE
REDNINGSUDSTYR
UDLANDET
KYSTLIVREDDERPRØVEN
HOLDFOTO af vesterhavs-kystlivreddere ved livreddertårn
HVAD ER EN LIVREDDER / KYSTLIVREDDER ?
BLIV KYSTLIVREDDER

Livredning.DK

WWW Livredning.DK

Op igen
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion