Livredning.DK
Planlægning af en redningsaktion


Ganske vist siger man ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS - men i kystlivredderens planlægning af en redningsaktion bør et væld af faktorer iagttages: 

Kystlivredderens sikkerhed 
Kystlivredderens egen sikkerhed er den allervigtigste overvejelse. Alt for mange mennesker drukner hvert år under redningsaktioner, der ligger ud over den undsættende persons formåen. 

Redninger, der kan udøves uden at hoppe i vandet er ofte de sikreste. Landbaserede redninger såsom at række eller kaste en hjælpende genstand til forulykkede bør overvejes i første række. At vade eller at bruge redningsbåd er den næste overvejelse. Kun hvis ingen af disse metoder er brugbare, bør kystlivredderen overveje at hoppe i vandet selv og udøve en personlig bjærgning. 

De følgende sekvenser udpinder i prioriteret rækkefølge, hvilke rednings-metoder, der bør overvejes, hvor hensees til kystlivredderens maksimale sikkerhed. 

 • Tale
 • Række
 • Kaste
 • Vade
 • Svømme og aflevere redningstorpedo
 • Svømme og trække i redningstorpedo
HUSK - Hop kun i vandet som en sidste mulighed ved enhver redningsaktion. 

Kendskab til egne evner 
Kystlivreddere må spørge dem selv, om de kan udøve en lynsnar redning ved anvendelse af de teknikker, de vælger.
LIVREDNING.DK
 LIVREDNING.DK SPECIAL NYT
 VIDEO/AUDIO
ARANCIA redningsbåd
Rügen-Binz kystlivredderne
 FLERE BERETNINGER
Kystlivredder 2001 - Beretning af Christian Høgh Aziz
Virkelighedens Baywatch - Beretning af Høyer-Kruse & Hede Simonsen
Rødhus 2001 - Beretning af Jeppe Bredahl Pedersen
En Verden til Forskel - Beret-
ning af Bianca Carstensen
 EKSTRA INFORMATION
BEACH-kørestole
Animation af hestehul
RID-faktoren: En lumsk drukneårsag
 RESOURCES
Lær kystlivreddernes SIGNALFLAG at kende
NY livredningsbog
Online Debat Forum
Hvis situationen kræver en svømmende redning, må kystlivredderne have de tilstrækkelige evner, fitness og styrke til udøvelse af alle aspekter af redningsaktionen. Hvis ikke - bør redningsaktionen ikke iværksættes af kystlivredderne alene, og istedet bør hjælp søges hos f.eks. S.O.K (Søværnets Operative Kommando). Rekvisition af S.O.K.sker via Alarm 112.
 

Assistance til rådighed 
Tilskuere kan være i stand til at assistere kystlivredderen. De kan sendes afsted for at tilkalde ambulance, S.O.K., politi, læge o.s.v. De kan også sendes afsted efter redningsudstyr ved kystlivredningstårnet. De kan også være i stand til at assistere ved selve redningen eller at meddele kystlivredderen essentielle informationer om hændelsen. 

Afgiv klare og koncise instruktioner. Handl hurtigt. Vær sikker på at alle hører godt efter. 

Når kystlivredderen sender en person afsted for at ringe 112, skal han huritgt instruere personen i at: 

 • Ringe 112
 • Oplyse alarmcentralen om navn og telefonnummer, der ringes fra.
 • Oplyse alarmcentralen om ulykkesstedet
 • Oplyse alarmcentralen om ulykkens omfang og karakter, herunder:
  • Hvad er der sket
  • Antallet af involverede personer
  • Særlige omstændigheder
 • Evt. at blive ved telefonen og at have kontakt med alarmcentralen under hele redningsforløbet.
Lederskab 
Hvor assistance er til rådighed, er det vigtigt at have en myndig person, der kan sikre den optimale udnyttelse af tilskuere og andre ressourcer. 

Lederen skal tage initiativ til at: 

 • Stille effektive og opsøgende spørgsmål
 • Organisere andre kystlivreddere og evt. redningskyndige blandt tilskurene
 • Tilføre klare og præcise instruktioner
 • Udføre en redningsplan
 • Magte kontrollen med redningsaktionen til faren er overstået.

 • Sørge for de involverede personers sikkerhed i hele kystlivredder-området.
Planlægning af en redningsaktion

Karakteren af kystlivredder-området 
Banker, rør, tang, affald og mudret vand er blandt de faktorer, der vil influere på: 

 • Nedgang i vandet
 • Manøvrering i vandet
 • Tilnærmelse af forulykkede
 • Opgang fra vandet efter bjærgningen
De fleste redninger i åbent vant vil i nogen grad være påvirket af bølger og strøm. Kystlivredderen må iagttage disse forhold. 

Antallet af ulykker 
Antallet af ulykker og omstændighederne herfor bør straks iagttages gennem: 

 • Personlige observationer
 • Udspørgelse af tilskurer
 • Udspørgelse af personer i nød
Hvis antallet af nødlidende, som fra begyndelsen blev iagttaget ikke stemmer overens med antallet af reddede, må en undervandseftersøgning iværksættes. 

Kystlivredderen Morten Vincent Ancker demonstrerer her signalet CODE-X, der betyder svømmer under vand.

Prioritetering under en redning 
Når mere end een person er i vanskeligheder, må kystlivredderen vurdere, hvem, der først skal reddes. Prioritering skal normalt foretages for at sikre et minimum af personskader. Første prioritet er oftest undsætning af ikke-svømmere, da disse er i fare for at miste bevidstheden.

Ikkedestomindre kan det være muligt at komme andre forulykkede til undsætning hurtigt og nemt uden sønderlig forsinkelse af redningen af ikke-svømmerne. Opmærksomheden kan så rettes mod bevidstløse og synkende personer.

Kystlivredderens præcise rednings-prioritering vil være afhængig af ulykkens omfang og karakter og antallet af hjælpere. 

. 


  
Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion